Måttliga hyreshöjningar från TYBO och Akelius

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Tyresö Bostäder och Akelius är klara. Höjningen för 2018 får i båda fallen anses måttliga.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-03-14

Tyresö Bostäder höjer hyran med 1,0 procent medan Akelius höjer med 0,9 procent. Förhandlingarna med Akelius blev klara sist och i ett pressmeddelande är det en påtagligt nöjd Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm, som uttalar sig. Samtidigt passar han på att rikta skarp kritik mot Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag där förhandlingarna har gått i stå.

– Det är mycket positivt att stora privata bostadsaktörer som Akelius vill ta ansvar i hyresförhandlingarna. Dessa nivåer är rimliga sett till den ekonomiska utvecklingen. Överenskommelsen visar också på hur märkligt det är att Stockholms stads allmännyttor, som är bland landets mest lönsamma och finansiellt starka, begär 2,2 procent, säger han.

Stockholms stads allmännyttiga bostadsföretag avbröt i januari hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen efter att ha begärt minst 2,2 procent i hyreshöjning för 2018. Beslutet ligger nu för avgörande hos Hyresmarknadskommittén. 
Publicerat 2018-03-14
Uppdaterat 2018-03-14Tyresö bygger näst mest i länet

Under 2019 väntas 695 nya bostäder bli färdigställda i Tyresö. I förhållande till antal invånare är det bara Solna som bygger mer. Detta enligt en sammanställning av SVT Nyheter.

Större byggrätter för etapp Tegelbruket på Brevik

Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkände i går granskningsförslaget till ny detaljplan för etapp 11 Tegelbruket på Brevik. Den viktigaste ändringen mot samrådsförslaget är att man släpper fram större byggrätter.

15 besöker oss just nu