Medborgarinitiativ om ny gymnastikhall i Tyresö

Ett förslag om att bygga ytterligare en gymnastikhall i Tyresö har lämnats in via det så kallade Tyresöinitiativet och fått närmare 1000 röster. Det betyder att förslaget nu går vidare för utredning.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-03-26

Förslaget handlar om att Tyresögymnastiken ska få ännu en hall för gymnastik, parkour och cheerleading då Dalhallen, den hall som föreningen i dag har tillgång till, som också delas med Trollbäckens GK, inte räcker till på grund av växande verksamhet. Förslagsställaren vill att kommunen ser över om det finns möjlighet till ekonomiskt stöd och någon lämplig tomt för Tyresögymnastiken att bygga en ny gymnastikhall på.

Och så kommer det nu också att bli. Hela 952 personer har röstat för förslaget. Många har också gett sitt medhåll i kommentarsfältet.

”Jag går själv i tyresögymnastiken i gruppen USM och eftersom att det är ganska många grupper i gympahallen samtidigt så är det ganska svårt att träna. Det är mycket ljud inte så mycket plats med mera så det skulle vara jättebra med en ny hall.”, skriver signaturen ”Hanna”.

”Det behövs verkligen en ny lokal, det är många barn som tränar och vill träna som står på kö.”, skriver ”Susanne”.

Lotta Stjernfeldt (M) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden är i grunden positiv till förslaget och pekar på att Tyresögymnastiken har en verksamhet som attraherar många barn och ungdomar.

– Jag kommer att ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag att fortsätta dialogen med Tyresögymnastiken i syfte att ta fram förslag till finansiering av en hall och därefter se över om det finns en passande markyta, säger hon.

Tyresöinitiativet är ett forum där man snabbt och enkelt kan lämna in förslag till Tyresös politiker. Stödjer minst 50 personer förslaget skickas det vidare som beslutsärende till den nämnd som ansvarar för frågan och nämnden lämnar sedan ett svar.Publicerat 2018-03-26
Uppdaterat 2018-04-24

FOTO: YoutubeBättre möjligheter för MTB efter Tyresöinitiativ

Ett Tyresöinitiativ om mountainbikestigar med olika svårighetsgrader samlade stort stöd och blir nu verklighet. – Det är ett mycket bra initiativ tycker jag. I Tyresö finns många ändamålsenliga stigar och leder för MTB, men det skulle behöva bli tydligare var man kan åka och hur man tar sig runt på stigen, säger Lotta Stjernfeldt (M), kultur- och fritidsnämnden ordförande.

13 besöker oss just nu