Nästa vecka stänger polisstationen

Måndagen den 16 november stänger polisstationen i Tyresö. - Djupt beklagligt, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Av Robert Skölin
Publicerat 2015-11-12

Det har under en längre tid varit känt att den närpolisstation som finns i Tyresö ska läggas ned och samma sak gäller för den på Värmdö. I stället ska Tyresöbor och Värmdöbor hänvisas till polisstationen i Nacka. Och på måndag i nästa vecka är det så dags, då stänger stationen på Bollmoravägen 24. Receptionen kommer dock vara bemannad fram till sista november. Sedan är det alltså polisstationen i Nacka Strand som gäller. Beslutet grundar sig på en jättelik omorganisation från polisen. Från kommunens sida beklagar man det hela.

- Visst är det trist. Det är något som jag vid upprepade tillfällen har påtalat. En kommun av Tyresös storlek borde rimligtvis ha en polisstation. Men samtidigt är det inget vi som kommun kan styra över. Polismyndigheten vilar under staten och hur de väljer att organisera sig är deras eget ansvar. Jag förutsätter dock att beslutet är så pass väl övervägt att det inte ska ha en negativ inverkan på polisens närvaro och tillgänglighet lokalt. Målet är ju att komma närmare medborgarna, inte tvärtom, säger Fredrik Saweståhl (M).

Kommunen har erbjudit lokal
Fredrik Saweståhl berättar att kommunen erbjudit sig bistå med lokal för att på alla sätt underlätta detta i en positiv riktning.

- Det handlar inte om någon lokal för besök av allmänheten utan om ett ställe där polisen kan äta sin lunch, fika etc. På så sätt behöver de inte åka ända till Nacka. Hur de ställer sig till detta återstår att se, säger han och fortsätter:

- Klart är dock att kommunens säkerhetsenhet även fortsättningsvis kommer ha ett tätt och nära samarbete med Nackapolisen och de i Tyresö patrullerande poliserna. Bland annat kommer en kommunpolis, med placering i Nacka, arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor tillsammans med vår säkerhetsenhet. Vi har nått stor framgång i ökad trygghet på senare år och det arbetet ska inte avstanna utan fortsätta utvecklas.

Fakta: Antalet polisanmälda brott i Tyresö minskade under 2014 med 8 procent jämfört med året innan och över en femårsperiod (2009-2014) handlar det om en 19-procentig minskning, från 5405 anmälningar till 4400. Detta samtidigt som befolkningen i Tyresö har ökat med drygt 2500 personer.
Publicerat 2015-11-12
Uppdaterat 2016-01-14

FOTO: ROBERT SKÖLINInga artiklar hittades
17 besöker oss just nu