Notan till Tyresös skattebetalare för nya KF-ordförandens blunder – drygt 50.000 kronor

Under onsdagskvällen hölls ett extrainsatt kommunfullmäktigesammanträde i Tyresö. Men mötet saknade laglig grund varför inga beslut kunde fattas. Nu skickas notan på tiotusentals kronor till skattebetalarna. – Det här var det första sammanträdet det nya vänsterstyret kallade till. En rätt bisarr föreställning och dyrt blev det också, säger Anki Svensson (M), tillträdande oppositionsråd.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-11-15

Upprinnelsen till det extra kommunfullmäktigesammanträdet var att Tyresös nya styre (S, L, MP med stöd av V) vill forcera en kraftig skattehöjning på 45 öre – redan nästa år. Förslaget lades fram i kommunstyrelsen i förra veckan där man alltjämt saknar majoritet. Men det skedde muntligt, helt utan underlag. Därför återremitterades ärendet om fastställande av skattesats, som enligt kommunallagen ska beslutas innan novembers utgång. Till saken hör dock att kommunfullmäktige redan beslutat om skattesats, vilket skedde i juni då budgeten togs.

– Vill det nya vänsterstyret ha en annan skattesats måste de med siffror kunna motivera varför. Men de hade ingenting att komma med. Att då gå till beslut hade inte varit seriös hantering, säger Anki Svensson (M) som väntas bli nytt oppositionsråd och fortsätter:

– Dessutom är det inte vår uppgift att lotsa igenom deras förslag.

Kallade till olagligt möte
Den nya kommunfullmäktigeordföranden Anders Linder (S) kallade då till ett extra kommunfullmäktigesammanträde. På dagordningen fanns två punkter – att byta ut kommunstyrelsen och presidierna i alla nämnder. Skälet var att få kontroll över kommunstyrelsen som sitter fram till årsskiftet. Då skulle man kunna driva igenom förslaget. Problemet var bara att det är olagligt att göra så.

Vill man göra dessa förändringar ska det ske på första sammanträdet för den nyvalda kommunfullmäktigeförsamlingen, enligt jurister på SKL. Det mötet hölls den 25 oktober.

– Att de agerar så här visar att de saknar koll. Man vet inte vad man gör, hur man styr en kommun. Mötet och eventuella beslut som tas i ärendet är olagliga. Det borde inte äga rum, kommenterade kommunstyrelsens sittande ordförande Fredrik Saweståhl (M) saken då för Vi i Tyresö.

Moderaterna: "Bisarrt"
Men mötet blev av, trots att Anders Linder fått detta meddelat till sig. Han visade heller inga samvetskval – tvärtom.

Efter ett långt förmaningstal, som Fredrik Saweståhl senare kallade ”en aning pompöst”, där Linder fick det att låta som det omvända, alltså att det i stället var Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna som riskerade göra sig skyldiga till lagbrott, sa han att ärendena kommer att återremitteras till kommunstyrelsen. Allt var över på en halvtimme och inga beslut togs.

– Det här var det första sammanträdet som man kallade till. En rätt bisarr föreställning som kostade Tyresös skattebetalare drygt 50.000 kronor helt i onödan. För att inte tala om tiden och allas uppoffringar. De flesta gör ju det här på sin fritid, det måste man visa respekt för. Linder borde givetvis ha svalt stoltheten och blåst av mötet när han fått juridiken redogjord för sig. Att han i stället försökte läxa upp oss andra gjorde det närmast till en fars, säger Anki Svensson.

Skattehöjningen ser ändå ut att bli av
Anders Linder var däremot tydlig med att man kommer kalla till så många extra sammanträden för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som behövs för att skattehöjningen ska bli verklighet.

I dag väntas en kallelse gå ut om ett extra ks-sammanträde den 21 november. Något som begärts av minst en tredjedel av kommunstyrelsens ledamöter, så som lagen föreskriver. Går allt enligt plan för det nya styret kommer man redan dagen efter, på det ordinarie kommunfullmäktigesammanträdet den 22 november, kunna besluta om en annan skattesats än den i juni. 

– Vill de så kan de. Det finns inte mycket vi kan göra. Vi förväntar oss dock att man den här gången är förberedd och kan ge oss ett ordentligt underlag för beslut. Det är en kommun man förväntas sköta, inte en cirkus, säger Anki Svensson.

– Sedan kommer vi självfallet att följa upp hur man använder de 50 miljoner kronor som skattehöjningen innebär i ökade intäkter för kommunen. Varenda krona ska granskas. 

För en genomsnittlig Tyresöfamilj med två inkomster innebär 45 öre i höjd skatt per intjänad hundralapp över 3.000 kronor extra årligen.

 Publicerat 2018-11-15
Uppdaterat 2018-11-15

FOTO: Mikael Onegård(S)viket vallöfte

Innan Tyresös nya politiska styre ens hunnit ta över har Socialdemokraterna redan svikit ett av sina största vallöften – att stoppa skolan i Fornuddsparken.

Nya oppositionsrådet Anki Svensson (M) i stor intervju: ”Den dagen glömmer jag aldrig”

Efter att S, L och MP gick ihop för att styra Tyresö var 20 år med Alliansen till ända. Moderaternas Anki Svensson (M), tidigare kommunalråd med ansvar för förskola och skola, är den som fått uppgiften att leda arbetet för en borgerlig återkomst. Från 1 januari tar hon över som oppositionsråd. Vi i Tyresös Robert Skölin har träffat Anki i en öppenhjärtig intervju om allt ifrån hur det var att kämpa för sina mål efter en misslyckad skolgång till varför hon engagerade sig politiskt, men också om framtidsvisioner och Liberalernas svek.

Tyresös nya vänsterstyre vill höja skatten med 50 miljoner

S, MP och L som – med stöd av V – är på väg att ta över Tyresö vill kraftigt höja kommunalskatten. Ett förslag om en skattehöjning på rekordhöga 45 öre, motsvarande 50 miljoner kronor, lades fram på sittande möte i kommunstyrelsen under tisdagskvällen. Men det blev tvärstopp.

Tyresö på gång att öppna Sportotek

Idrottsutrustning kan bli en dyr affär för barnfamiljer. Särskilt om barnen bara vill prova på. Det väntas Tyresö kommun nu lösa med ett Sportotek. Ett bibliotek för sportutrustning.

15 besöker oss just nu