Nu blir det fler p-platser för pendling i Tyresö

Kommunen underlättar för Tyresöbor att pendla genom att utöka antalet p-platser på infartsparkeringar.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-02-01

För lite mer än ett år sedan satte Tyresö kommun, på uppdrag av den styrande Alliansen, igång en inventering med målet att utöka antalet infartsparkeringar. Den är nu genomförd och flera nya infartsparkeringar har redan kommit till stånd. Vid hållplats Trollbäckens centrum (Sagovägen/Alléplan) har platserna utökats med 12 stycken och vid hållplats Lagergrens väg (Strandtorget) har det blivit 14 nya platser.

Men det kommer också bli nya ytor för pendlingsparkering. Vid hållplats Tyresö skola beräknas en parkering med 20 platser stå färdig under våren. Härtill tittar man på att anlägga 10-20 platser under motorvägsramperna vid Bollmora allé och så förs samtal med Stockholms stad om en möjlig utbyggnad vid hållplats Hanviken, Skrubbatriangeln.

Kommunen ska dessutom se över tidsregleringarna vid samtliga kommunala infartsparkeringar för att motverka boendeparkering, något som bedöms frigöra 30-50 platser. Detta kommer ske under våren 2018.

– Tyresö kommun arbetar aktivt med att uppmuntra och underlätta för invånarna att resa kollektivt. Vi har en tät och väl fungerande busstrafik som år för år ökar i omfattning. Men för att fler ska kunna ta bussen eller samåka behöver möjligheten att infartsparkera utökas. De p-platser för infartsparkering som idag finns i Tyresö och i närområdet är välfyllda och mycket nära sitt kapacitetstak. Åtgärder behövs för att förbättra läget. Det tar vi nu initiativ till, sade kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens vice ordförande Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen gruppledare (C) och Leif Kennerberg gruppledare (KD) i ett gemensamt uttalande i samband med att Vi i Tyresö uppmärksammade initiativet.Publicerat 2018-02-01
Uppdaterat 2018-02-01

BILD: Tyresö kommun för samtal med Stockholms stad om att bygga ut infartsparkeringen i Skrubba.Läsarna: Fel att höja skatten i Tyresö

Den kraftiga skattehöjning som Tyresös nya politiska styre drivit igenom verkar inte ha fallit i god jord. I en omröstning på Vi i Tyresös Facebook-sida anser nästan nio av tio att beslutet var felaktigt.

Tyresös nya vänsterstyre vill höja skatten med 50 miljoner

S, MP och L som – med stöd av V – är på väg att ta över Tyresö vill kraftigt höja kommunalskatten. Ett förslag om en skattehöjning på rekordhöga 45 öre, motsvarande 50 miljoner kronor, lades fram på sittande möte i kommunstyrelsen under tisdagskvällen. Men det blev tvärstopp.

Tyresö på gång att öppna Sportotek

Idrottsutrustning kan bli en dyr affär för barnfamiljer. Särskilt om barnen bara vill prova på. Det väntas Tyresö kommun nu lösa med ett Sportotek. Ett bibliotek för sportutrustning.

Brottsanmälningarna minskar i Tyresö

Antalet anmälda brott sjunker i Tyresö. Mellan augusti i fjol och samma tid i år var det 13 procent färre anmälningar jämfört med året innan. Framför allt är det skadegörelse som minskar.

82 besöker oss just nu