Nu blir det fler p-platser för pendling i Tyresö

Kommunen underlättar för Tyresöbor att pendla genom att utöka antalet p-platser på infartsparkeringar.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-02-01

För lite mer än ett år sedan satte Tyresö kommun, på uppdrag av den styrande Alliansen, igång en inventering med målet att utöka antalet infartsparkeringar. Den är nu genomförd och flera nya infartsparkeringar har redan kommit till stånd. Vid hållplats Trollbäckens centrum (Sagovägen/Alléplan) har platserna utökats med 12 stycken och vid hållplats Lagergrens väg (Strandtorget) har det blivit 14 nya platser.

Men det kommer också bli nya ytor för pendlingsparkering. Vid hållplats Tyresö skola beräknas en parkering med 20 platser stå färdig under våren. Härtill tittar man på att anlägga 10-20 platser under motorvägsramperna vid Bollmora allé och så förs samtal med Stockholms stad om en möjlig utbyggnad vid hållplats Hanviken, Skrubbatriangeln.

Kommunen ska dessutom se över tidsregleringarna vid samtliga kommunala infartsparkeringar för att motverka boendeparkering, något som bedöms frigöra 30-50 platser. Detta kommer ske under våren 2018.

– Tyresö kommun arbetar aktivt med att uppmuntra och underlätta för invånarna att resa kollektivt. Vi har en tät och väl fungerande busstrafik som år för år ökar i omfattning. Men för att fler ska kunna ta bussen eller samåka behöver möjligheten att infartsparkera utökas. De p-platser för infartsparkering som idag finns i Tyresö och i närområdet är välfyllda och mycket nära sitt kapacitetstak. Åtgärder behövs för att förbättra läget. Det tar vi nu initiativ till, sade kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens vice ordförande Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen gruppledare (C) och Leif Kennerberg gruppledare (KD) i ett gemensamt uttalande i samband med att Vi i Tyresö uppmärksammade initiativet.Publicerat 2018-02-01
Uppdaterat 2018-02-01

BILD: Tyresö kommun för samtal med Stockholms stad om att bygga ut infartsparkeringen i Skrubba.83 miljoner extra till välfärden i Tyresö med Moderaterna

Tyresös statsbidrag för att stärka välfärden blir avsevärt större med Moderaterna än med sittande regering. Partiet dubblerar nu vad man tidigare lovat. – Vi för en ansvarsfull politik som sätter jobb och välfärd före bidrag, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

SD klart svagare i kommunerna

Sverigedemokraterna rycker fram som en ångvält i opinionen och aspirerar på att bli Sveriges största parti i höstens riksdagsval – men i kommunpolitiken är man inte alls lika starkt positionerade med nio veckor kvar till valdagen.

Nu går startskottet för nya Fornudden

Planen för utvecklingen av Fornudden har vunnit laga kraft och redan nästa vecka påbörjas upprustningen. Inom ett par år kommer här finnas både en mer ändamålsenlig skola och ett modernt vård- och omsorgsboende. Dessutom i direkt anslutning till en parkmiljö, som också den fått sig en rejäl ansiktslyftning.

13 besöker oss just nu