Nu blir det fler p-platser för pendling i Tyresö

Kommunen underlättar för Tyresöbor att pendla genom att utöka antalet p-platser på infartsparkeringar.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-02-01

För lite mer än ett år sedan satte Tyresö kommun, på uppdrag av den styrande Alliansen, igång en inventering med målet att utöka antalet infartsparkeringar. Den är nu genomförd och flera nya infartsparkeringar har redan kommit till stånd. Vid hållplats Trollbäckens centrum (Sagovägen/Alléplan) har platserna utökats med 12 stycken och vid hållplats Lagergrens väg (Strandtorget) har det blivit 14 nya platser.

Men det kommer också bli nya ytor för pendlingsparkering. Vid hållplats Tyresö skola beräknas en parkering med 20 platser stå färdig under våren. Härtill tittar man på att anlägga 10-20 platser under motorvägsramperna vid Bollmora allé och så förs samtal med Stockholms stad om en möjlig utbyggnad vid hållplats Hanviken, Skrubbatriangeln.

Kommunen ska dessutom se över tidsregleringarna vid samtliga kommunala infartsparkeringar för att motverka boendeparkering, något som bedöms frigöra 30-50 platser. Detta kommer ske under våren 2018.

– Tyresö kommun arbetar aktivt med att uppmuntra och underlätta för invånarna att resa kollektivt. Vi har en tät och väl fungerande busstrafik som år för år ökar i omfattning. Men för att fler ska kunna ta bussen eller samåka behöver möjligheten att infartsparkera utökas. De p-platser för infartsparkering som idag finns i Tyresö och i närområdet är välfyllda och mycket nära sitt kapacitetstak. Åtgärder behövs för att förbättra läget. Det tar vi nu initiativ till, sade kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens vice ordförande Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen gruppledare (C) och Leif Kennerberg gruppledare (KD) i ett gemensamt uttalande i samband med att Vi i Tyresö uppmärksammade initiativet.Publicerat 2018-02-01
Uppdaterat 2018-02-01

BILD: Tyresö kommun för samtal med Stockholms stad om att bygga ut infartsparkeringen i Skrubba.Tydliga skillnader i årets första valdebatt

I måndags hölls årets första valdebatt i Tyresö. Det var Företagarna som bjudit in partierna för en lunchduell om företagsfrågor under rubriken ”Maktkampen” på biblioteket i Tyresö Centrum. Fem partier fanns på scenen och det var ganska många i publiken. Det blev en stundtals spänstig debatt med tydliga skillnader mellan blocken.

Rejält plus i kassan för Tyresö kommun

För tjugoförsta året i rad lämnar Tyresö kommun ett bokslut med överskott. I år är det dessutom ordentligt med ett plus om hela 84 miljoner. – Om kommunen ska fortsätta leverera bra verksamhet till invånarna till en rimlig skattekostnad är det nödvändigt med överskott, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) i en kommentar.

40 besöker oss just nu