Nu byggs både hundrastgård och hundhinderbana

Många hundägare i Tyresö har under en längre tid suktat efter en rastgård där hundar kan springa lösa utan att störa någon. Närmsta rastgård finns i dag i Vendelsö, Haninge. Men nu skrider Tyresö kommun till verket och anlägger både en rastgård och en hinderbana.

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-05-18

I slutet av 2014 gick Alliansen hundägarna till mötes efter en hel del uppvaktning. Stadsbyggnadsförvaltning fick i uppdrag att ta fram förslag på lämplig placering av hundrastgård samt en tidplan för förverkligandet.

På onsdagens möte i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet presenterades förslaget - och klubbades igenom.

Det handlar inte bara om en, utan två anläggningar. Dels en klassisk inhägnad rastgård, men också en inhägnad hundhinderbana för lek och träning. Dessa ska ligga intill skogsbrynet längs Wättingestråket, i höjd med Dalhallen. Anläggningarna blir en del av stråkets utveckling med bostäder, service, aktiviteter, omsorg och rekreation.

Målet är att bli klara i sommar
Nu övertas arbetet av Tekniska kontoret som ska ta fram ett förslag till utformning samt uppförande. Förhoppningen är att de båda anläggningarna ska stå klara redan i sommar.

- Vi håller det vi lovat, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) och fortsätter;

- Wättingestråket utnyttjas redan i dag för rastning i stor utsträckning. Placeringen är central med goda kopplingar för gång- och cykel till och från många bostadsområden. Jag är väldigt optimistisk över att både rastgården och hinderbanan kommer bli utmärkta tillskott till de aktiviteter och satsningar som finns och som kommer genomföras i området.

Även Trollbäcken kan få hundrastgård
Men det kan bli fler hundrastgårdar i Tyresö. I Trollbäcken vill Alliansen skapa ytterligare grönområden och parker för att stärka villastadens gröna och lummiga karaktär. Kommunens landskapsarkitekt håller just nu på att ta fram förslag på hur detta skulle kunna gestaltas och i det arbetet ingår också en hundrastgård.

En hundrastgård i Trollbäcken kan dock bli aktuellt först efter att den nya Översiktsplanen är klar och att man samrått med de boende.Publicerat 2016-05-18
Uppdaterat 2016-05-1814 besöker oss just nu