Nu går startskottet för nya Fornudden

Planen för utvecklingen av Fornudden har vunnit laga kraft och redan nästa vecka påbörjas upprustningen. Inom ett par år kommer här finnas både en mer ändamålsenlig skola och ett modernt vård- och omsorgsboende. Dessutom i direkt anslutning till en parkmiljö, som också den fått sig en rejäl ansiktslyftning.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-06-20

För några månader sedan kunde Vi i Tyresö berätta att den långa process med protester och överklaganden som den nya planen för Fornudden omgärdats av var över. Nu har planen också vunnit laga kraft. Det betyder att man äntligen kan sätta spaden i marken.

– Det är positivt att våra satsningar på skola och äldreomsorg i Trollbäcken nu kommer vidare, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) i en kommentar.

– Vi har stor respekt för att det funnits olika åsikter i frågan men är övertygade om att detta är den bästa lösningen. Den nya skolan är helt nödvändig för att möta Trollbäckens behov av fler skolplatser och behovet av ny äldreomsorg i kommunen är stort. Tillsammans med den historiska satsningen på parkmiljön skapar vi här en härlig miljö för alla åldrar.

Den nya skolan ersätter den befintliga Fornuddens skola och ska byggas för fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9. Redan under midsommarveckan förbereder kommunen uppställningen av skolans temporära lokaler för kök, matsal och omklädningsrum. Markarbeten kommer pågå under sommaren och allt ska stå klart i september, lagom till den planerade rivningen av den nuvarande gymnastiksalen och matsalen i oktober/november.

Även vård- och omsorgsboendet Ängsgården kommer rivas under september/oktober för att ge plats åt ett modernare och större boende med 50-60 lägenheter jämfört med de tidigare 20 platserna. Detta som en del i Alliansens arbete att öka kapaciteten inom äldreomsorgen i takt med att kommunen växer. Under året har Villa Basilika öppnat i Östra Farmarstigen. Beslut är också taget om ett nytt kommunalt boende i Norra Tyresö Centrum och ett boende i Tyresö Strand.

Byggstart för både skola och vård-och omsorgsboendet beräknas till årsskiftet 2018/2019. Förhoppningen är att boendet står klart till sommaren 2020 och skolan vid årsskiftet 2020/2021.

Del av parken invigs snart
Upprustningen av själva parken är man i full fart med och den centrala parkdelen återinvigs redan den 28 augusti. Då kommer det bland annat finnas nya gångvägar, nya parkbänkar, bättre belysning och nya blomsterplanteringar.

– Det här är den största parksatsning som vi hittills gjort i Tyresö. Fornuddsparken blir Trollbäckens egen stadspark. För att ytterligare stärka Trollbäckens gröna profil har vi även tagit inititiav till en parkplan som kommer ge 7-10 miniparker runt om i kommundelen, avslutar Saweståhl.Publicerat 2018-06-20
Uppdaterat 2018-06-20

FOTO: TengbomUtdömt äldreboende ser ut att bli kvar

Björkbackens äldreboende dras med betydande renoveringsbehov och har varit på väg att avvecklas då åtgärderna som behöver göras ansetts på tok för dyra. Men det nya vänsterstyret vill behålla boendet och nu har Arbetsmiljöverket gett kommunen tre år på sig.

Läsarna: Fel att höja skatten i Tyresö

Den kraftiga skattehöjning som Tyresös nya politiska styre drivit igenom verkar inte ha fallit i god jord. I en omröstning på Vi i Tyresös Facebook-sida anser nästan nio av tio att beslutet var felaktigt.

M och KD-budget stärker både plånbok och välfärd

I onsdags sa riksdagen ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till statsbudget för 2019. Budgeten bygger på Alliansens reformagenda och innebär omfattande skattesänkningar för alla som jobbar och landets pensionärer. Men också fem välfärdsmiljarder och skarpa satsningar på polisen och försvaret.

Tyresös nya vänsterstyre vill höja skatten med 50 miljoner

S, MP och L som – med stöd av V – är på väg att ta över Tyresö vill kraftigt höja kommunalskatten. Ett förslag om en skattehöjning på rekordhöga 45 öre, motsvarande 50 miljoner kronor, lades fram på sittande möte i kommunstyrelsen under tisdagskvällen. Men det blev tvärstopp.

31 besöker oss just nu