Nu går startskottet för nya Fornudden

Planen för utvecklingen av Fornudden har vunnit laga kraft och redan nästa vecka påbörjas upprustningen. Inom ett par år kommer här finnas både en mer ändamålsenlig skola och ett modernt vård- och omsorgsboende. Dessutom i direkt anslutning till en parkmiljö, som också den fått sig en rejäl ansiktslyftning.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-06-20

För några månader sedan kunde Vi i Tyresö berätta att den långa process med protester och överklaganden som den nya planen för Fornudden omgärdats av var över. Nu har planen också vunnit laga kraft. Det betyder att man äntligen kan sätta spaden i marken.

– Det är positivt att våra satsningar på skola och äldreomsorg i Trollbäcken nu kommer vidare, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) i en kommentar.

– Vi har stor respekt för att det funnits olika åsikter i frågan men är övertygade om att detta är den bästa lösningen. Den nya skolan är helt nödvändig för att möta Trollbäckens behov av fler skolplatser och behovet av ny äldreomsorg i kommunen är stort. Tillsammans med den historiska satsningen på parkmiljön skapar vi här en härlig miljö för alla åldrar.

Den nya skolan ersätter den befintliga Fornuddens skola och ska byggas för fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9. Redan under midsommarveckan förbereder kommunen uppställningen av skolans temporära lokaler för kök, matsal och omklädningsrum. Markarbeten kommer pågå under sommaren och allt ska stå klart i september, lagom till den planerade rivningen av den nuvarande gymnastiksalen och matsalen i oktober/november.

Även vård- och omsorgsboendet Ängsgården kommer rivas under september/oktober för att ge plats åt ett modernare och större boende med 50-60 lägenheter jämfört med de tidigare 20 platserna. Detta som en del i Alliansens arbete att öka kapaciteten inom äldreomsorgen i takt med att kommunen växer. Under året har Villa Basilika öppnat i Östra Farmarstigen. Beslut är också taget om ett nytt kommunalt boende i Norra Tyresö Centrum och ett boende i Tyresö Strand.

Byggstart för både skola och vård-och omsorgsboendet beräknas till årsskiftet 2018/2019. Förhoppningen är att boendet står klart till sommaren 2020 och skolan vid årsskiftet 2020/2021.

Del av parken invigs snart
Upprustningen av själva parken är man i full fart med och den centrala parkdelen återinvigs redan den 28 augusti. Då kommer det bland annat finnas nya gångvägar, nya parkbänkar, bättre belysning och nya blomsterplanteringar.

– Det här är den största parksatsning som vi hittills gjort i Tyresö. Fornuddsparken blir Trollbäckens egen stadspark. För att ytterligare stärka Trollbäckens gröna profil har vi även tagit inititiav till en parkplan som kommer ge 7-10 miniparker runt om i kommundelen, avslutar Saweståhl.Publicerat 2018-06-20
Uppdaterat 2018-06-20

FOTO: TengbomTyresös nya vänsterstyre vill höja skatten med 50 miljoner

S, MP och L som – med stöd av V – är på väg att ta över Tyresö vill kraftigt höja kommunalskatten. Ett förslag om en skattehöjning på rekordhöga 45 öre, motsvarande 50 miljoner kronor, lades fram på sittande möte i kommunstyrelsen under tisdagskvällen. Men det blev tvärstopp.

Tyresö på gång att öppna Sportotek

Idrottsutrustning kan bli en dyr affär för barnfamiljer. Särskilt om barnen bara vill prova på. Det väntas Tyresö kommun nu lösa med ett Sportotek. Ett bibliotek för sportutrustning.

Brottsanmälningarna minskar i Tyresö

Antalet anmälda brott sjunker i Tyresö. Mellan augusti i fjol och samma tid i år var det 13 procent färre anmälningar jämfört med året innan. Framför allt är det skadegörelse som minskar.

15 besöker oss just nu