Nu ska även Telegrafberget bli naturreservat

Tyresö är redan i dag en av Sveriges mest naturskyddade kommuner. Men Alliansen gick till val på att utöka detta ytterligare. För några månader sedan blev Klövberget kommunens sjunde naturreservat, näst på tur står Telegrafberget som alltså blir det åttonde.

Av Robert Skölin
Publicerat 2015-12-04

Initiativet till att göra Telegrafberget inklusive Ällmora träsk, som till större del ligger inom det föreslagna området, till ett naturreservat togs på senaste mötet i kommunens miljö- och samhällsbyggnadsutskott.

- Såväl Telegrafberget, skärgårdens högsta punkt, som sjön har höga naturvärden och är viktigt för friluftslivet. Men det är också ekologiskt känsligt. Därför inleds nu en process med att inrätta ett naturreservat så att området får det skydd det behöver, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

LÄS MER: Klövberget är nu ett naturreservat
Publicerat 2015-12-04
Uppdaterat 2016-01-13

FOTO: WIKIPEDIA/TIMSEInga artiklar hittades
9 besöker oss just nu