Nu stärks kvaliteten på fritidshemmen

Tyresös kvalitetssatsning på fritidshemmen har nu dragit igång. Det första utbildningstillfället för fritidshemspersonalen hölls i början av september där cirka 180 deltagare från alla kommunens fritidshem fanns på plats.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-10-31

Fritidshemmen är till för elever från sex års ålder till och med vårterminen de fyller 13 år och är ett komplement till grundskolan genom pedagogisk verksamhet och omsorg på tider då eleverna inte är i skolan.

Satsningen på fritidshemmen i Tyresö består av både kompetensutveckling av all personal och av kvalitetsgranskningar där fritidshemmens personal besöker varandra. Arbetet ska leda till ökad kompetens bland personalen och ökat utbyte och lärande mellan fritidshemmen vilket i slutändan kommer utveckla kvaliteten.

– Känns bra att kvalitetsutvecklingen av våra fritidshem äntligen är igång. Det är en otroligt viktig verksamhet och en del av elevernas skoldag, säger Anki Svensson (M) skolkommunalråd.Publicerat 2017-10-31
Uppdaterat 2017-10-31Nu går startskottet för nya Fornudden

Planen för utvecklingen av Fornudden har vunnit laga kraft och redan nästa vecka påbörjas upprustningen. Inom ett par år kommer här finnas både en mer ändamålsenlig skola och ett modernt vård- och omsorgsboende. Dessutom i direkt anslutning till en parkmiljö, som också den fått sig en rejäl ansiktslyftning.

18 besöker oss just nu