5 augusti 2021

NYHETER

Ny krisprognos för kommunen: Minus 19 miljoner – efter bara två månader

De ekonomiska bekymren för Tyresö kommun fortsätter. Redan två månader in på det nya året är prognosen för 2019 hela 19 miljoner kronor sämre än budget. – Kommunen måste bli betydligt bättre på att hålla i pengarna, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).
image
Foto: Mikael Onegård
Redaktionen
  • Publicerat: 2019-03-28

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-17
[ANNONS]

Tyresö kommun gick in i 2019 efter ett svagt bokslut på minus 24,4 miljoner kronor. För första gången på 21 år hade man inte lyckats nå ett överskott.

LÄS MER: Kommunens bokslut negativt – 21-årig överskottssvit bruten

– Resultatet innebär att vi måste intensifiera arbetet med att få kontroll på kostnaderna. Målet ska vara en sund ekonomi i balans, där varje generation betalar för sina egna kostnader, kommenterade kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) bokslutet.

Hon påpekade samtidigt att det enligt henne visar att det var rätt att höja skatten.

– Ur min synvinkel visar resultatet att det var rätt att höja skatten inför 2019. Målsättningen med skattehöjningen var att ge skolan och äldreomsorgen möjlighet att utveckla verksamheterna, och samtidigt göra prioriteringar och effektiviseringar genom att arbeta med ständiga förbättringar.

LÄS MER: Läsarna: Fel att höja skatten i Tyresö

Det skulle alltså krävas tuffa tag. Men nu visar de första prognoserna att det ser dåligt ut. Och det trots att prognosen för sånt som kommunen i väldigt liten utsträckning själva kan påverka, som skatteintäkter och statsbidrag, är bättre än vad man vågat hoppas på. Här redovisas nämligen ett överskott mot budget på 1,8 miljoner kronor.

Redan 19 miljoner sämre än budget
Per februari månad, bara två månader in på året, är prognosen för helåret 19,1 miljoner kronor sämre än budget. Hålls det in i mål innebär det ett resultat på plus 35,8 miljoner kronor.

Utan skattehöjningen, som bedöms generera ökade intäkter på drygt 55 miljoner kronor, skulle det bli ett minusresultat i klass med 2018.

– Det här är ett kvitto på vad vi hela tiden sagt. En skattehöjning löser ingenting när problemen är strukturella. Det som behövs är skärpt budgetdisciplin och ordentliga effektiviseringar. Men då inte bara i ord, utan framför allt i handling. Dessvärre har sådana reformer och ansträngningar hittills lyst med sin frånvaro, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).

Oppositionsrådet kräver reformer
Störst problem att hålla budget har barn- och utbildningsnämnden samt arbetsmarknad- och socialnämnden med en negativ prognosavvikelse om 5,6 respektive 6,3 miljoner kronor. Men även äldre- och omsorgsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ligger sämre till. I övrigt kan det prognostiserade utfallet till stor del hänföras till ökade pensionskostnader. Enbart de minsta nämnderna, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, håller jämna steg med budget.

– Om Anita Mattsson och det nya styret menar allvar med en långsiktigt hållbar ekonomi förväntar jag att man tar tag i detta omgående, fortsätter Anki Svensson och avslutar:

– Att bara gå och hoppas på att det löser sig är inte att ta ansvar. Det har dessutom sällan visat sig vara en framgångsrik strategi.

LÄS MER: M: Prioritera kärnverksamhet – inte en bro för tio miljoner

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information