23 oktober 2021

NOTIS

Nya regionala Covid-19 rekommendationer för Stockholm

Nya regionala rekommendationer för att minska smittspridningen har beslutats och bland åtgärderna ingår fjärrundervisning för högstadie- och gymnasieskolor, en vädjan att alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken samt avstå från icke nödvändiga resor.
image
Foto: Region Stockholm | Smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund
Redaktionen
  • Publicerat: 2021-02-25

  • |
  • Uppdaterat: 2021-02-25

Antalet konstaterade covid-19 fall har under den senaste veckan ökat med 27 procent, och med 24 procent veckan före. Därför har idag har smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund i samråd med länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten beslutat om nya regionala rekommendationer för att minska smittspridningen. Rekommendationerna gäller omgående fram till och med 22 mars.

- För att minska risken för fortsatt smittspridning måste vi ta fram nya regionala rekommendationer. Avsikten är att de befintliga råd och rekommendationer ska förstärkas och förtydligas, säger smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund.

Under sportlovet i vecka 9 träffar många släkt och/eller vänner utanför det närmaste hushållet. Därför rekommenderar smittskyddsläkaren högstadie- och gymnasieskolor att bedriva distans- eller fjärrundervisning under vecka 10 för att bryta eventuella smittkedjor.

Utöver det rekommenderar smittskyddsläkaren nu att engångsmunskydd alltid ska användas i kollektivtrafiken, samt i vissa inomhusmiljöer där man möter andra personer nära under längre tid.

Idag är rekommendationen att ha munskydd under rusningstrafik vissa tider på dygnet. Efterlevnaden är inte tillräckligt hög och nu blir det lättare att komma ihåg att engångsmunskydd alltid rekommenderas när man åker kollektivt. Oavsett tid på dygnet, säger Maria Rotzén Östlund.

[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information