Nytt äldreboende ska drivas i kommunal regi

Under onsdagskvällen beslutade politikerna i socialnämnden att Björkbackens äldreboende ska läggas ner och att platserna ersätts på nya moderna boenden. Ett nytt äldreboende ska byggas i norra Tyresö centrum, även det i kommunal regi. Den rödgröna oppositionen var emot detta.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-09-28

Som Vi i Tyresö tidigare har kunnat berätta planerar Alliansen att ersätta de äldsta och mest omoderna äldreboendena i Tyresö. Ambitionen är att allt ska var byggt från år 2000 och senare för att kunna erbjuda äldre och anställda en bra miljö att vistas i. Björkbackens äldreboende är från 1960-talet och lokalerna är slitna och lever inte upp till kraven från Arbetsmiljöverket. Priset för att åtgärda bristerna uppgår till 35 miljoner, vilket anses vara oekonomiskt då man enkom lappar en gammal byggnad. Därför kommer en avveckling att påbörjas och platserna fördelas, dels till Basilikan på Farmarstigen som öppnar nästa vår och som kommer att drivas av Vardaga, dels av ett nytt äldreboende som ska byggas i norra Tyresö centrum (väntas stå klart år 2020) och precis som Björkbacken drivas av kommunen. De medarbetare som blir kvar på Björkbacken efter att Basilikan öppnat kommer kunna jobba vidare på det nya i norra Tyresö centrum. Övriga kommer ha möjligheter att rekryteras av Vardaga.

Enligt Alliansen var detta det mest realistiska och ekonomiskt försvarbara alternativet. Oppositionen däremot röstade nej och förordade en renovering, vilket M-politikern Peter Freij menar hade blivit en dålig situation för de äldre då de tvingats flytta till andra boenden under tiden, något många är för sköra för. Han drar även en parallell till Alliansens beslut om att bygga en ny skola i Fornudden. Även det ett beslut som Socialdemokraterna röstade nej till och där de i stället föreslog ombyggnation av befintlig skola. Till skillnad från vad som nu blev fallet hade det inneburit att barnen fått bussas till andra skolor i andra kommundelar.

– Vi ska inte ha någon flyttkarusell med barn och äldre i Tyresö kommun. De ska kunna känna trygghet och vi ska erbjuda alla, både dem och våra medarbetare, en bra modern miljö att trivas i. Agerandet från oppositionen är inte ansvarsfullt. Inom Moderaterna och Alliansen kommer vi alltid göra det som är bäst för Tyresöborna, säger Peter Freij (M), t.f. gruppledare och ledamot i socialnämnden.

– Med detta ser vi också till att det även i fortsättningen finns ett kommunalt drivet äldreboende i Tyresö. Något som hela tiden varit vår avsikt, fortsätter Freij.

Samtidigt som beslutet om Björkbacken och det nya äldreboendet klubbades hölls en manifestation av fackförbundet Kommunal under röd flagg tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Läs mer om beslutet på tyreso.se.Publicerat 2017-09-28
Uppdaterat 2017-09-28Tyresöborna mer nöjda med äldreomsorgen än länssnittet

Tyresös äldre är generellt mer nöjda med hur äldreomsorgen fungerar än genomsnittet i Stockholms län – och på vissa områden är skillnaden betydande. Samtidigt finns också utmaningar, det menar socialnämndens nytillträdde ordförande Dick Bengtson (M). – Maten är ett sådant område och det jobbar vi på att förbättra.

Gamla äldreboenden ersätts med nya

Utbyggnaden av nya vård- och omsorgsboenden i Tyresö sker i en sådan takt att kommunen nu planerar att ersätta de äldsta byggnaderna. När detta är klart kommer alla vård- och omsorgsboenden för äldre att vara öppnade på 2000-talet.

24 besöker oss just nu