Nytt äldreboende ska drivas i kommunal regi

Under onsdagskvällen beslutade politikerna i socialnämnden att Björkbackens äldreboende ska läggas ner och att platserna ersätts på nya moderna boenden. Ett nytt äldreboende ska byggas i norra Tyresö centrum, även det i kommunal regi. Den rödgröna oppositionen var emot detta.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-09-28

Som Vi i Tyresö tidigare har kunnat berätta planerar Alliansen att ersätta de äldsta och mest omoderna äldreboendena i Tyresö. Ambitionen är att allt ska var byggt från år 2000 och senare för att kunna erbjuda äldre och anställda en bra miljö att vistas i. Björkbackens äldreboende är från 1960-talet och lokalerna är slitna och lever inte upp till kraven från Arbetsmiljöverket. Priset för att åtgärda bristerna uppgår till 35 miljoner, vilket anses vara oekonomiskt då man enkom lappar en gammal byggnad. Därför kommer en avveckling att påbörjas och platserna fördelas, dels till Basilikan på Farmarstigen som öppnar nästa vår och som kommer att drivas av Vardaga, dels av ett nytt äldreboende som ska byggas i norra Tyresö centrum (väntas stå klart år 2020) och precis som Björkbacken drivas av kommunen. De medarbetare som blir kvar på Björkbacken efter att Basilikan öppnat kommer kunna jobba vidare på det nya i norra Tyresö centrum. Övriga kommer ha möjligheter att rekryteras av Vardaga.

Enligt Alliansen var detta det mest realistiska och ekonomiskt försvarbara alternativet. Oppositionen däremot röstade nej och förordade en renovering, vilket M-politikern Peter Freij menar hade blivit en dålig situation för de äldre då de tvingats flytta till andra boenden under tiden, något många är för sköra för. Han drar även en parallell till Alliansens beslut om att bygga en ny skola i Fornudden. Även det ett beslut som Socialdemokraterna röstade nej till och där de i stället föreslog ombyggnation av befintlig skola. Till skillnad från vad som nu blev fallet hade det inneburit att barnen fått bussas till andra skolor i andra kommundelar.

– Vi ska inte ha någon flyttkarusell med barn och äldre i Tyresö kommun. De ska kunna känna trygghet och vi ska erbjuda alla, både dem och våra medarbetare, en bra modern miljö att trivas i. Agerandet från oppositionen är inte ansvarsfullt. Inom Moderaterna och Alliansen kommer vi alltid göra det som är bäst för Tyresöborna, säger Peter Freij (M), t.f. gruppledare och ledamot i socialnämnden.

– Med detta ser vi också till att det även i fortsättningen finns ett kommunalt drivet äldreboende i Tyresö. Något som hela tiden varit vår avsikt, fortsätter Freij.

Samtidigt som beslutet om Björkbacken och det nya äldreboendet klubbades hölls en manifestation av fackförbundet Kommunal under röd flagg tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Läs mer om beslutet på tyreso.se.Publicerat 2017-09-28
Uppdaterat 2017-09-28Björkbacken-gate: S fyllde äldreboendet med propaganda – Mattsson slår ifrån sig

I förra veckan blev det känt att Socialdemokraterna spridit propaganda på Björkbackens äldreboende. Då var omfattningen inte klar. Det är den nu. Socialdemokraterna formligen fyllde boendet. Men förutom en affisch som ska ha satts upp "fel" säger man sig inte veta hur allting hamnade där. Partiets lokala valledare Mathias Tegnér menar att man bara brukar vara på äldreboenden för att bjuda på kaffe och tårta.

Nu går startskottet för nya Fornudden

Planen för utvecklingen av Fornudden har vunnit laga kraft och redan nästa vecka påbörjas upprustningen. Inom ett par år kommer här finnas både en mer ändamålsenlig skola och ett modernt vård- och omsorgsboende. Dessutom i direkt anslutning till en parkmiljö, som också den fått sig en rejäl ansiktslyftning.

26 besöker oss just nu