Ökad kapacitet för strålbehandling för länets cancervård

Kapaciteten för strålbehandling för cancerpatienter i Stockholms län kommer att öka med cirka 25 till 30 procent under de närmaste åren.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-03-15

Fler drabbas av cancer i Sverige och i länet och behovet av effektiv och patientsäker cancervård kommer att fortsätta öka. Landstinget kommer därför att öka kapaciteten för strålbehandling med 25-30 procent under de närmaste åren. Man ändrar också organisationen för att få en mer sammanhållen, effektiv och trygg cancervård där hela vårdprocessen, inklusive strålbehandling, samlas runt patienten på de tre sjukhus som bedriver onkologisk vård för de stora cancersjukdomarna.

– För patienter med cancer blir det en tryggare och effektivare vård när varje sjukhus får ett helhetsansvar för hela vårdprocessen, från diagnos och behandling till tidig uppföljning inklusive rehabilitering och forskning, säger Roger Henriksson, professor och chef för Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, Stockholms läns landsting.

Idag bedrivs strålbehandling enbart på Karolinska Universitetssjukhuset. Den ändrade organisationen innebär att strålbehandling kommer finnas på Karolinska, Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus.

Satsningen inom strålbehandlingen innebär att antalet strålacceleratorer ökar från 12 till 14–16 stycken i länet.
Publicerat 2017-03-15
Uppdaterat 2017-03-15Landstinget gjorde rekordöverskott

Stockholms läns landsting fortsätter att leverera en ekonomi i balans. Bokslutet för 2018 innebar dessutom ett rekordöverskott – 1,9 miljarder kronor mer än budget.

Så mår vi i Stockholmsregionen

Invånarna i Stockholmsregionen lever längre, motionerar oftare och drabbas mer sällan av hjärtinfarkt än rikssnittet. Däremot upplever fler psykisk ohälsa.

17 besöker oss just nu