“Österleden” läggs på is – igen

Under måndagen meddelades att förhandlingarna om den så kallade Österleden, ett vägsnitt som är tänkt knyta ihop en ringled runt Stockholm innerstad, upphör. Orsaken är att Stockholms stad inte är intresserade.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-09-05

En östlig förbindelse som knyter ihop ringleden runt Stockholm har diskuterats och planerats med olika sträckningar sedan 1800-talet. Närmast att komma i mål var man i samband med överenskommelsen om Dennispaketet på 1990-talet. Men det sprack när Socialdemokraterna drog sig ur. De senaste åren har debatten blossat upp igen och en tunnel mellan Nacka och Frihamnen är alternativet som förordats. Detta har beräknats kosta knappt 20 miljarder att bygga. Vilka som ska vara med och finansiera projektet har det dock funnits olika uppfattningar om. Det bryderiet är nu till ända.

I går gav nämligen staten, genom chefförhandlare HG Wessberg, besked om att en östlig förbindelse stryks från ärendelistan inom ramen för Sverigeförhandlingen. Detta då Stockholms rödgrönrosa styre är negativt inställda.

När beskedet kom fick det trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) att gå i taket. Han skriver på Facebook:

”Det här är nu i inte bara ett dumt, dyrt och dåligt besked. Det klättrar högt på listan över de historiskt största trafikpolitiska sveken som ägt rum i Stockholmsregionen.”

Även Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, reagerar kraftfullt. Och konstigt vore kanske annars.

En östlig förbindelse anses vara ett stort plus för just Tyresö och trafikanter från Södertörn då det skulle avlasta Saltsjö-Mälarsnittet och Essingeleden.

– Dagens trafiksituation är ohållbar. Medan detta är en win-win lösning. När kapaciteten ökar blir restiderna kortare och trängseln minskar, vilket i sin tur ger mindre utsläpp, säger han och fortsätter;

– En majoritet av väljarna vill ha en östlig förbindelse. Stödet är uttalat även bland socialdemokratiska sympatisörer. Det är dock väldigt uppenbart att Socialdemokraterna sitter i knä på MP, V och FI. Vi kommer påminna väljarna om detta varje dag fram till valet. Det kan jag lova.

Rekommenderad läsning: Starkt stöd för östlig förbindelse - även bland rödgröna väljarePublicerat 2017-09-05
Uppdaterat 2017-09-05

Vill du att en östlig förbindelse ska byggas?


Om en östlig förbindelse blivit verklighet, enligt ovan nämnda sträckning, skulle den trafikeras av cirka 70000 fordon per dygn. När det gäller trycket på övriga leder väntades det minska, dock ej på Värmdöleden.


Södra länken: –15 000-20 000
Essingeleden: –15 000-20 000
Centralbron: –10 000-15 0000
Värmdöleden: +4 000


* Siffrorna anger fordon per dygn.
Källa: TrafikverketKritik mot uteblivna trafiksatsningar i södra Stockholm

I går presenterade den rödgröna regeringen sitt förslag till infrastrukturplan. Totalt omfattar den 700 miljarder. I Stockholmsregionen märks utbyggd Roslagsbana, Spårväg Syd och fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Men den viktiga östliga förbindelsen som skulle ge Stockholm en efterlängtad ringled är struken och Tvärförbindelse Södertörn, den väg som anses helt nödvändig för att nya jättehamnen i Nynäshamn ska fungera och Nynäsvägen få den nödvändiga avlastningen som gör att den planerade tillväxten i Haninge, Huddinge och Tyresö kan fortsätta, är bara finansierad till 50 procent.

Ovisst om Österleden blir av - strid om notan

Regeringen tycker att kommunerna som berörs av en östlig förbindelse ska vara med och betala. Men flera kommuner säger nej och hänvisar till att statliga vägar ska finansieras av staten. Striden riskerar nu hela projektet.

15 besöker oss just nu