Oförändrade småhuspriser

Enligt färsk statistik från SCB var småhuspriserna i landet så gott som oförändrade den senaste tremånadersperioden, november 2018 – januari 2019.

Av Robert Skölin
Publicerat 2019-02-11

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas sjunkande priser i åtta av Sveriges 21 län, samtidigt som det i sex län redovisas stigande priser. Den största prisnedgången på länsnivå redovisas i Gotlands och Kronobergs län med sex procent. Det län där priserna steg som mest var Blekinge län med fem procent, följt av Uppsala län med tre procent.

I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna med två respektive en procent, medan priserna i Stor-Stockholm var oförändrade.
Publicerat 2019-02-11
Uppdaterat 2019-03-08Så har bostadspriserna utvecklats historiskt

Trots en prisnedgång det senaste halvåret har den svenska bostadsmarknaden utvecklats urstarkt de senaste 20 åren - och Tyresö är verkligen inget undantag. Detta visar en kartläggning av Svensk Fastighetsförmedling.

18 besöker oss just nu