5 augusti 2021

NYHETER

Oförändrade småhuspriser

Enligt färsk statistik från SCB var småhuspriserna i landet så gott som oförändrade den senaste tremånadersperioden, november 2018 – januari 2019.
Redaktionen
  • Publicerat: 2019-02-11

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-23
<p>Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas sjunkande priser i åtta av Sveriges 21 län, samtidigt som det i sex län redovisas stigande priser. Den största prisnedgången på länsnivå redovisas i Gotlands och Kronobergs län med sex procent. Det län där priserna steg som mest var Blekinge län med fem procent, följt av Uppsala län med tre procent.<br /> <br /> I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna med två respektive en procent, medan priserna i Stor-Stockholm var oförändrade.</p>
[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information