Oförändrade småhuspriser

Enligt färsk statistik från SCB var småhuspriserna i landet så gott som oförändrade den senaste tremånadersperioden, november 2018 – januari 2019.

Av Robert Skölin
Publicerat 2019-02-11

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas sjunkande priser i åtta av Sveriges 21 län, samtidigt som det i sex län redovisas stigande priser. Den största prisnedgången på länsnivå redovisas i Gotlands och Kronobergs län med sex procent. Det län där priserna steg som mest var Blekinge län med fem procent, följt av Uppsala län med tre procent.

I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna med två respektive en procent, medan priserna i Stor-Stockholm var oförändrade.
Publicerat 2019-02-11
Uppdaterat 2019-03-08Många försäljningar av bostadsrätter i Tyresö

Mellan mars och maj såldes 155 bostadsrätter i Tyresö kommun. Det är en relativt hög aktivitet på den lokala bostadsmarknaden sett till de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.

Nya siffror för Tyresö: Lika många hushåll i flerbostadshus som i småhus

Tyresö betraktas ofta som en skärgårdskommun där merparten bor i villa eller i radhus men en bättre beskrivning är kanske småstad med en variation av boendeformer? Ny statistik säger nämligen att det nu är lika många hushåll som bor i flerbostadshus som i småhus. Och antalet bostäder i flerbostadshus väntas öka kraftigt redan under 2019.

22 besöker oss just nu