Oppositionsrådet: SeniorNet borde få vara med i pensionärsrådet

Anki Svensson (M) vill ha med föreningen SeniorNet i det kommunala pensionärsrådet, men får kalla handen av det nya styret.

Av Robert Skölin
Publicerat 2019-01-10

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och kommunens styrelse och nämnder. Syftet är att bereda rådet inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Rådet ska också vara remissinstans i frågor som berör äldre, främst inom äldreomsorg och inom samhällsplanering.

I rådet finns företrädare för SPF, PRO och Tyresö finska förening, men inte SeniorNet. Ett nätverk som sprider IT-kunnande bland seniorer.

Anki Svensson (M) som från årsskiftet är nytt oppositionsråd tycker det är fel och föreslog på kommunstyrelsens senaste sammanträde att SeniorNet borde beredas plats. Men Tyresös nya politiska ledning (S, L och MP med stöd av V) röstade nej.

– I hela Sverige samlar SeniorNet 9.000 medlemmar och föreningen i Tyresö är mycket aktiv. En viktig resurs för att våra äldre ska få tillgång och dra fördel av digitaliseringen. Givetvis borde de också ha representation och en röst. Det skulle skapa bättre förutsättningar att förverkliga målet med den nationella digitaliseringsstrategin där ett stort fokus ligger just på att främja äldres dator- och IT-vanor, säger hon i en kommentar.
Publicerat 2019-01-10
Uppdaterat 2019-04-1311 besöker oss just nu