Polisen och kommunen ger medborgarlöfte om ökad trygghet

Tyresö kommun och polisen har skrivit på medborgarlöfte om att öka de trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-01-16

Tyresös nya kommunpolis Therese Löthman är på plats. I förra veckan träffades hon och kommunstyrelsens ordförande i Tyresö Fredrik Saweståhl (M) för första gången. Bland annat pratade de om det medborgarlöfte som Tyresö kommun och polisen tillsammans skrivit på gentemot Tyresöborna.

– En fungerande samverkan mellan polis och kommun är en förutsättning för att arbeta effektivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, säger Fredrik Saweståhl (M).

Medborgarlöftet är en del av polisens nya styrmodell. Målet är ökad trygghet och minskad brottslighet via ökad dialog och delaktighet med civilsamhället. Till grund för medborgarlöftet ligger resultatet från en områdesundersökning, medborgardialoger, medarbetardialoger och Tyresö kommuns e-tjänstportal för synpunkter. Det är alltså Tyresöborna själva som påverkar hur det här arbetet, ett extra tillskott utöver ordinarie verksamhet, ska utformas.

Det lovar man
Under 2017 har Tyresö kommun och polisen lovat att arbeta för att öka den upplevda tryggheten på ett antal platser som Tyresöborna anser vara extra utsatta. Det handlar om knutpunkter såsom Tyresö centrum, Alléplan och Granängsringen/torget, men också olika trafikmiljöer och mörka platser.

–  Som kommunpolis ser jag fram emot kommande år. Medborgarlöftena är produkten av ett samarbete mellan polis, kommun och medborgare. Jag hoppas att jag tillsammans med mina kollegor kommer att få medborgarna i Tyresö kommun att känna sig tryggare och att de får en bättre dialog med polisen, säger Therese Löthman, kommunpolis.Publicerat 2017-01-16
Uppdaterat 2017-01-16

FOTO: Tyresö kommun83 miljoner extra till välfärden i Tyresö med Moderaterna

Tyresös statsbidrag för att stärka välfärden blir avsevärt större med Moderaterna än med sittande regering. Partiet dubblerar nu vad man tidigare lovat. – Vi för en ansvarsfull politik som sätter jobb och välfärd före bidrag, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Nu går startskottet för nya Fornudden

Planen för utvecklingen av Fornudden har vunnit laga kraft och redan nästa vecka påbörjas upprustningen. Inom ett par år kommer här finnas både en mer ändamålsenlig skola och ett modernt vård- och omsorgsboende. Dessutom i direkt anslutning till en parkmiljö, som också den fått sig en rejäl ansiktslyftning.

8 besöker oss just nu