Bengtson (M): M och S borde göra upp om invandringspolitiken

Dick Bengtson (M) vill att Moderaterna och Socialdemokraterna ska göra upp i invandringsfrågan.

Efter höstens val växte Sverigedemokraterna till nya rekordnivåer. Men inte heller den här gången var det något parti som ville samarbeta med dem. Resultatet blev ett ännu större dödläge i svensk politik än det som uppstod efter valet 2014.

Efter drygt fyra månader av förhandlingar blev till slut lösningen att Centerpartiet och Liberalerna gick med på att stödja en rödgrön minoritetsregering i utbyte mot ett pärlband av liberala reformer.

Styret är dock ytterst bräckligt då även Vänsterpartiets tolerans krävs för att Stefan Löfven ska kunna sitta kvar som statsminister. Ett vänsterparti som sagt att man ögonblickligen kommer lägga misstroendevotum om något av de allra mest kontroversiella förslagen, såsom marknadshyror och uppluckring av arbetsrätten, läggs fram för beslut i riksdagens kammare.

LÄS MER: Hur var det nu med marknadshyror, S?​

"S och M:s åsikter sammanfaller med SD"
En som tröttnat på hur svårt det blivit att bilda regering och hur invandringsfrågan mörklägger så gott som alla andra frågor är Tyresömoderaten Dick Bengtson. Under söndagen levererade han på sin blogg ett förslag om hur Sverigedemokraterna ska neutraliseras: en uppgörelse mellan Moderaterna och Socialdemokraterna.

”Genom en sådan uppgörelse uppnår man två saker. Dels tar man ifrån SD initiativet i dessa frågor, dels städar man bort frågan bort från dagordningen så att inte de små partierna med välmenande, men naiva, åsikter får inflytande.”

Han utvecklar sitt resonemang genom att peka på att Moderaterna och Socialdemokraterna i dag har en invandringspolitik som tangerar den som Sverigedemokraterna driver.

”M och även S har, även om det tagit sin tid, insett att vi inte kan fortsätta med vår generösa migrationspolitik. Även om inget av partierna vill erkänna det så sammanfaller numera åsikterna i dessa frågor i stora drag med SD:s."

Bengtson exemplifierar sedan med några löften som både Moderaterna och Socialdemokraterna gav i valrörelsen: Tillfälliga uppehållstillstånd, hårdare krav på egen försörjning och att de som får nej på sin asylansökan ska lämna landet snarast.

Ökad invandring
Men någon uppgörelse mellan moderater och socialdemokrater ser det inte ut att bli. I det så kallade januariavtalet, som stipulerar villkoren för Löfvens nya regering, står att den framtida invandringspolitiken ska arbetas fram i en parlamentarisk kommitté.

Det står också redan nu klart att politiken tvärtom kommer bli mer generös. I ett annat av de totalt fyra avsnitt som berör invandring anges bland annat att det ska bli enklare med anhöriginvandring genom sänkt försörjningskrav. Alltså raka motsatsen till det löfte som Socialdemokraterna gav i valrörelsen.

Förändringen som ska börja gälla från halvårsskiftet väntas öka antalet anhöriga som kommer till Sverige från 20.000 till 28.000 personer under en treårsperiod, enligt preliminära beräkningar från Migrationsverket.


Artikelns URL: https://viityreso.se/artikel/bengtson-m-m-och-s-borde-goera-upp-om-invandringspolitiken

Publicerat: 2019-01-28
Uppdaterat: 2019-01-28

Av: Robert Skölin

© 2020 Vi i Tyresö