Färre föräldrar skjutsar barnen till skolan med bil

Barnen på Tyresö skola och Strandskolan har blivit allt bättre på att gå och cykla till skolan, något som förbättrar trafikmiljön utanför skolan visar en nyligen genomförd undersökning i Tyresö kommun.

Under flera år har kommunen jobbat med en rad olika åtgärder för att minska köerna på Tyresövägen och minska trafiken utanför skolorna – Strandskolan och Tyresö skola. Bland annat har man infört olika starttider i skolorna med mycket lyckat resultat. I den nyligen gjorda resvaneundersökningen svarar 46 procent av de tillfrågade föräldrarna på Tyresö skola att de aldrig skjutsar sina barn till skolan, när undersökningen genomfördes 2013 var samma siffra 29 procent. På Strandskolan uppgav 60 procent av föräldrarna att de aldrig skjutsar sina barn till skolan, 2013 var motsvarande siffra 28 procent.

– Det är mycket glädjande att de insatser som gjorts har lett till att barnen går eller cyklar i högre omfattning än tidigare. Förutom att mindre trafik skapar en tryggare skolmiljö så visar all forskning på att daglig rörelse för barnen leder till ett större fokus på lektionerna, säger Anki Svensson (M) skolkommunalråd. 


Artikelns URL: https://viityreso.se/artikel/faerre-foeraeldrar-skjutsar-barnen-till-skolan-med-bil

Publicerat: 2017-03-01
Uppdaterat: 2017-03-01

Av: Redaktionen

© 2020 Vi i Tyresö