Fortsatt stora löneskillnader i Tyresö – kommunanställda ett undantag

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande stora. På sina håll till och med ökande. I Tyresö har löneglappet ökat i kronor men minskat i procent.

Män i Tyresö tjänar i runda slängar 6.200 kronor mer per månad jämfört med kvinnor, enligt ny inkomststatistik från SCB.

I kronor räknat är det mer än för tio år sedan, men det är mindre i procent. En förklaring tros vara ojämna nyetableringar mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden, en annan ökade skillnader bland låglöneyrken.

Tyresö ligger i nivå med riket men något över Stockholms län som har en löneskillnad på 5.700 kronor. Störst är skillnaden i Danderyd där medianmannen får ut ungefär 11.000 kronor mer. Minst är skillnaden i Sundbyberg med 4.900 kronor.

LÄS MER: Tyresö tillhör jämställdhetstoppen

Mer jämställt bland kommunanställda
Men som arbetsgivare utmärker sig Tyresö kommun positivt. Arbetet för jämställda löneförhållanden under devisen ”lika lön för lika arbete” har pågått under många år och i den senaste sammanställningen skilde bara 100 kronor till männens fördel. Enligt SCB är det en mindre löneskillnad än vad som råder i genomsnittskommunen, samt för offentlig sektor i allmänhet.


Artikelns URL: https://viityreso.se/artikel/fortsatt-stora-loeneskillnader-i-tyresoe-kommunanstaellda-ett-undantag

Publicerat: 2018-12-04
Uppdaterat: 2018-12-04

Av: Robert Skölin

© 2019 Vi i Tyresö