Grönt ljus för smidigare bussbyten vid Norra Sköndal

Bytespunkten vid Norra Sköndal ska göras om för att underlätta bussbyten, minska buller och öka tryggheten. Senast 2021 väntas bygget stå klart.

Under långt tid har det funnits en vilja och förekommit diskussioner att bygga om bytespunkten vid Norra Sköndal, men tveksamheter i markägarförhållanden och därmed vem som ska finansiera projektet har satt stopp. På ena sidan har Stockholms stad stått, på den andra Trafikverket. Nu verkar dock de båda ha enats om hur man ska gå vidare. Trafiknämnden i Stockholms stad väntas på sitt möte 1 februari besluta att staden lägger in 10 miljoner. Sedan är tanken att Trafikverket ska stå för övrig finansiering.

Bygget kommer möjliggöra att fyra bussar kan stå på rad på hållplatserna, på båda sidor om Tyresövägen. Det kommer också anläggas ett körfält där det ska gå att hämta upp eller lämna av folk som ska med bussen. Bullerskärmar ska upp på båda sidor av vägen och vid busshållplatserna. Härtill kommer en rad förbättringar göras för gående och cyklande. Gångtunneln ska bli större och det blir cykelparkeringar vid varje hållplats.

Om allt går som det ska sätter arbetet igång redan nästa år. Målet är att den nya förbättrade bytespunkten ska stå klar senast 2021.


Artikelns URL: https://viityreso.se/artikel/groent-ljus-foer-smidigare-bussbyten-vid-norra-skoendal

Publicerat: 2018-01-23
Uppdaterat: 2018-01-23

Av: Robert Skölin

© 2020 Vi i Tyresö