Historiskt små barngrupper i Tyresö

Barngruppernas storlek minskar för fjärde året i Tyresö. Fjolårets rekordsiffra slås dessutom med hästlängder. ​– Enormt glädjande! Med mindre barngrupper kan alla barn bli sedda och personalen kan tidigt upptäcka om något barn är i behov av särskilt stöd, säger skolkommunalrådet Anki Svensson (M).

Förra året kom siffror som visade att den genomsnittliga storleken på barngrupperna i Tyresö var den lägsta sedan 2009, vilket Vi i Tyresö då rapporterade om. Tyresö som för ett antal år sedan hade barngrupper i storlekstalen 18-19, och med det var en av de sämre i Stockholmsregionen, hade helt plötsligt kommit ner på 16,0 barn i snitt. Därmed hade man gått om länet som låg på 16,2 och var nära nog i nivå med rikssiffran på 15,9.

Nu har Skolverket släppt statistiken för 2017. Tyresös barngrupper fortsätter att minska, och det dramatiskt.

Den nya siffran för barngruppernas genomsnittliga storlek är 15,3. Det är samma som riket. Däremot har nu gapet till länet växt ordentligt, trots att så gott som alla kommuner minskade sina barngrupper. Stockholms län får ett genomsnitt på 15,8. 0,5 högre än Tyresö.

​– Till stor del är barngrupperna en lokalfråga och det är något vi konsekvent jobbar med. Vi bygger nytt, om och till. Både för att öka kapaciteten och tillgodose de växande behoven och för att kunna minska barngrupperna. Det är roligt att det ger så här fina resultat, säger Anki Svensson (M) och fortsätter;

​– Bland annat har vi nyligen blivit klara med planeringen av ett nytt koncept som innebär att förskolan byggs som en U-ring kring en gemensam entrégård och med den gemensamma matsalen/ateljén i centrum, förskolans ”hjärta”. Den nya typförskolan kommer korta plan- och beslutsprocess och bidra till att minska barngrupperna ytterligare. Den första förskolan byggs i Fårdala och det tar vi snart beslut om.

I Stockholms län är Danderyd och Nacka bäst i klassen med i snitt 14,8 barn per grupp. Med 15,3 är Tyresö på sjätte plats av de 26 Stockholmskommunerna. Sämst är Upplands Väsby med 18,1.

Även personaltätheten ökade
För att få en rättvisande bild av läget i förskolan mäter man också personaltäthet utefter antal barn per heltidsarbetande. Även här gör Tyresö en förbättring, från 5,5 för 2016 till 5,3 för 2017. Det är dock fortfarande aningen sämre än länet och riket som har ett snitt på 5,1.

Många saknar utbildning
När det gäller andelen utbildade förskollärare ser det däremot fortsatt dystert ut. I Sverige ökade andelen förskollärare med examen med 0,9 procentenheter till 40,1 procent. Men totalt saknade nästan 30 procent någon form av utbildning för att arbeta med barn. I Tyresö och resten av länet ser det ännu dystrare ut.

– I Tyresö har vi en större andel som har utbildning att jobba med barn än snittet i länet men det är fortfarande på för låga nivåer. Bristen på utbildad personal är genomgående men allra störst är den just i vår del av landet. Regeringen måste på allvar ta itu med frågan och genomföra åtgärder för att fler personer i Stockholmsområdet kan genomföra en utbildning till förskollärare. Det är högt tryck till förskollärarutbildningen men den måste byggas ut, avslutar Anki Svensson.


Artikelns URL: https://viityreso.se/artikel/historiskt-sma-barngrupper-i-tyresoe

Publicerat: 2018-04-25
Uppdaterat: 2018-06-26

Av: Robert Skölin

© 2020 Vi i Tyresö