Kommunen ersätter halva lönen för sommarjobbare i år igen

För fjärde året i rad erbjuder Tyresö kommun arbetsgivare som anställer sommarjobbare ersättning motsvarande halva lönen.

För tre år sedan testade Tyresö kommun ett nytt koncept för att få fler arbetsgivare, såväl privata som offentliga, att anställa unga sommarjobbare i åldern 16-17. Modellen går ut på att kommunen finansierar halva lönen. Detta då man av erfarenhet vet att ekonomi och risktagande är de största hindren till nyanställningar. Inte minst gäller det unga människor, utan tidigare arbetserfarenhet. Utfallet blev positivt och 2018 blir alltså fjärde raka året man väljer att tillämpa den nya modellen.

Ansvaret att söka jobb vilar på den unge själv men den som vill kan också genom kommunen få hjälp att komma i kontakt med lokala arbetsgivare, eller för den delen få råd och tips i sitt sökande.

För mer information om hur du som sommarjobbare eller arbetsgivare går tillväga, se Jobbportalen på tyreso.se.


Artikelns URL: https://viityreso.se/artikel/kommunen-ersaetter-halva-loenen-foer-sommarjobbare-i-ar-igen-3

Publicerat: 2018-02-20
Uppdaterat: 2018-02-20

Av: Robert Skölin

© 2020 Vi i Tyresö