Kommunen ska ta fram handlingsplan för lekplatser

Tyresö kommun kommer att ta fram en handlingsplan för fler och bättre lekplatser.

Tanken med handlingsplanen, lekplatsplanen, är att säkerställa att boende i Tyresö alltid har rimligt avstånd till högkvalitativa lekplatsmiljöer. Den ska se över hur man behöver rusta och utveckla befintliga lekplatser men också var nya kan anläggas.

– Lekplatsplanen ska dels slå fast hur vi strategiskt behöver arbeta med våra lekplatser och fungera som underlag för planering. Men den ska också vara starkt åtgärdsinriktad på trivsamma, roliga och säkra lekplatser. Såväl för befintliga som nya, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Under våren genomfördes en inventering av Tyresös samtliga kommunala lekplatser. Totalt finns det 19 stycken. Resultatet visar att det finns upprustningsbehov och behov av tillgänglighetsanpassning men också att de är ojämnt fördelade över kommunen. Exempelvis är hela Brevikhalvön utan lekplatser. Den här är sånt som den nya handlingsplanen kommer att ta sikte på, menar Saweståhl.

– Genom en lekplatsplan stärker vi Tyresös identitet som en mänsklig, hållbar och grön kommun och visar att vårt ansvarstagande för samhällsbyggnad även inkluderar våra allra yngsta medborgare.


Artikelns URL: https://viityreso.se/artikel/kommunen-ska-ta-fram-handlingsplan-foer-lekplatser

Publicerat: 2018-08-30
Uppdaterat: 2018-08-30

Av: Robert Skölin

© 2019 Vi i Tyresö