M och KD-budget stärker både plånbok och välfärd

I onsdags sa riksdagen ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till statsbudget för 2019. Budgeten bygger på Alliansens reformagenda och innebär omfattande skattesänkningar för alla som jobbar och landets pensionärer. Men också fem välfärdsmiljarder och skarpa satsningar på polisen och försvaret.

Moderaternas och Kristdemokraternas budget vann omröstningen – och det lär märkas. En vanlig löntagare beräknas få omkring 150-200 kronor mer i månaden, som mest 210 kronor. I Tyresö väntas över 26.000 personer beröras. Man satsar också fyra miljarder på att höja brytpunkten för statlig inkomstskatt. Det innebär skattelättnader för personer som tjänar strax över 40.000 kronor i månaden. Även för pensionärer minskar skattebördan väsentligt. Och det gäller alla, till skillnad från förslaget i övergångsbudgeten där enbart de med en pension över 17.000 kronor i månaden skulle få sänkt skatt. Exempelvis får den vars pension uppgår till mindre än 22.000 kronor drygt 211 kronor mer i månaden. 

LÄS MER: Klart: Kraftigt höjd skatt väntar Tyresöborna redan 2019

15 miljoner till Tyresö
Vidare förstärks kommuner samt landsting och regioner med fem miljarder kronor. Drygt 1,1 miljarder går till Stockholmskommunerna och Stockholms läns landsting, varav 15 miljoner till Tyresös kommunkassa.

Andra satsningar som noteras är att en utvecklad kömiljard införs för att korta vårdköerna liksom en äldreboendemiljard för fler äldreboenden. Att antalet undervisningstimmar i skolan utökas för att höja elevernas kunskapsresultat och att satsningar görs för att minska barngrupperna. Försvaret stärks med 18 miljarder kronor under perioden 2019-2021. Viktiga steg tas också för att nå målet om 10.000 fler polisanställda år 2024. Inte minst genom medel för kraftigt höjda polislöner. Anslaget för 2019 uppgår till 360 miljoner och väntas innebära en första höjning av lönerna med 1.000 kronor i månaden. På sikt är målet att poliser ska tjäna 3.000 kronor mer i månaden mot i dag.

– Vår budget innebär sänkt skatt för alla som jobbar och för Sveriges pensionärer. Här finns skarpa reformer som syftar till att Sverige ska hålla samman. Vi vill ta tag i samhällsproblemen och återupprätta samhällskontraktet. Man ska kunna lita på att välfärden och polisen finns där när man behöver, såväl i Tyresö och Stockholm som i resten av landet, kommenterar Elisabeth Svantesson (M), ekonomiskpolitisk talesperson, för Vi i Tyresö.


Artikelns URL: https://viityreso.se/artikel/m-kd-budget-planbok-vaelfaerd

Publicerat: 2018-12-14
Uppdaterat: 2019-02-13

Av: Robert Skölin

© 2020 Vi i Tyresö