Nordiska Museet villiga satsa på Tyresö slott

Det har varit fina besökssiffror vid Tyresö slott och i slottsparken under sommaren och hösten i år. Det visar de mätningar som görs via de nya besöksräknare som slottets ägare Nordiska Museet installerat i parken. Museet är nu villigt att satsa mer resurser i Tyresö och skapa mer aktiviteter och händelser i slottsområdet.

Under året har bland annat en ny trädgårdsmästare rekryterats och insatser gjorts i parken. Även skyltningen har förbättrats. Ett antal byggnader på området har rustats upp och fler programpunkter har genomförts. Inför kommande år jobbar museet nu med att ta fram nya sköteselplaner för parken och en plan för den fortsatta upprustningen av området. 

Bland de åtgärder som behöver genomföras finns en upprustning av bron till Notholmen och av terrasserna runt slottets huvudbyggnad.

Nordiska Museet vill locka fler besökare till slottet och parken genom ett bredare program av aktiviteter och händelser året runt på området. Till exempel skulle julmarknad och andra evenemang kunna utvecklas. De olika aktörer som finns i området behöver därför också utveckla sin samverkan. Det handlar om företag, Tyresö Församling och Tyresö kommun för att nämna några.

– Vi är jätteglada att den nya ledningen för Nordiska Museet verkligen är intresserade av Tyresö och att vårt Slott ska bli en ännu större pärla än vad det är. Vi är från kommunens sida beredda att samarbeta och bidra för att Tyresöbornas stolthet ska utvecklas vidare, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) som medverkat på möten med museiledningen. 

Efter några år av sparlåga i samarbetet mellan kommunen och Nordiska Museet har nu flera möten hållits och en djupare samverkan är på väg.

– Vi ser fram mot att ta del av Nordiska Museets planer och kommer under våren 2017 att fatta beslut om hur kommunen kan hjälpa till. Vi har ju på initiativ av Alliansen redan satt igång ett arbete med att utveckla besöksnäringen i Tyresö i samverkan med företag och aktörer som jobbar med det. Här är slottet så oerhört viktigt, avslutar Fredrik Saweståhl 


Artikelns URL: https://viityreso.se/artikel/nordiska-museet-villiga-satsa-pa-tyresoe-slott

Publicerat: 2016-11-15
Uppdaterat: 2016-11-15

Av: Redaktionen

© 2020 Vi i Tyresö