Så förändras busstrafiken för Tyresö-pendlare

Den 10 december börjar den nya busstidtabellen att gälla. I samband med detta sker både upp- och nedjusteringar i trafikutbudet, samt ändrade linjesträckningar. Se alla förändringar här nedan.

Linje 802 Gullmarsplan – Tyresö centrum
Linje 812C Stockholms C – Tyresö centrum

Linje 802 utökas under morgonrusningen med en ny tur mellan kl. 05.40-06.10 och två nya turer mellan kl. 06.45-07.30 samt en ny tur ca kl. 04.55 och en tur mellan kl. 05.30-06.15 under sommaren.
Linje 812C får färre turer under morgonrusningen men istället flyttas turerna till linje 802.

Linje 805 Gullmarsplan – Tyresö Brevik (-Ällmora)
Linjen 815 byter namn till linje 805. Anledningen är att förenkla för resenären och förtydliga linjenätet samt att inte förväxlas med linje 815C. Linjen utökas under morgonrusningen med fem nya turer.

Linje 808 Vendelsö-Trollbäcken-Gullmarsplan (Ny linje)
En ny linje 808 inrättas med 10 nya avgångar i morgonrusningen. I remissen benämde vi linjen som 807X. Linjen trafikerar endast stråket Vendelsö-Trollbäcken-Gullmarsplan och då endast hållplatserna Djurgårdsvägen, Sågen, Grindstugan, Gudö, Trollbäckens centrum samt Gullmarsplan. Syftet är att erbjuda snabbar resor till Gullmarsplan.

Linje 814 Gullmarsplan – Tyresö Strand
Linjen får en ny avgång ca kl. 07.14 från hållplats Lovisedalsvägen till Gullmarsplan för att undvika trängsel.

Linje 815C Stockholms C – Tyreö Kyrka
Linje 815C får minskad turtäthet under morgonen. Istället flytta fem turer till linje 805. Bristande framkomlighet i trafiken in till centrala Stockholm (Vattugatan).

Linje 818C Stockholm C – Brandbergens centrum
Linjen får minskad turtäthet med fem avgångar under morgonrusningen. Ny linje 808 får istället linje 818C resurser för ny trafik.

Linje 840 Handenterminalen – Nacka strand
Linjen får ändrad linjesträckning. Idag trafikerera linjen Gudbroleden (väg 260) men istället kommer linjen att trafikera Söderbyleden-Vendelsövägen-Dalarövägen. Linjen trafikerar hållplats Mårdvägen vid befintligt hållplatsläge på Vendelsövägen vid gångvägen till/från Port 73. Detta är en temporär omläggning i väntan på att en eventuell stomlinje för stråket är utredd. Linjen får även utökad trafik med två nya avgångar i morgonrusningen vardagar då pendeltågentågen till/från Nynäshamn har fått nya tidslägen.

Linje 873 Nyfors – Gullmarsplan
Linje 875 Tyresö kyrka – Gullmarsplan

Linjerna får förändrat hållplatsläg på sträckan Tyresö centrum och Masten. Hållplats Töresjövägen tas bort i riktning mot Tyresö centrum då hållplatsen är belägen mycket nära korsningen och dessutom före en vänstersväng som skapar problem i trafiken. Hållplatsen Töresjövägen är dessutom för kort och går inte att förlänga pga. en viadukt.

Linje 875 Tyresö kyrka – Gullmarsplan
Linjen får utglesning av två hållplatser då linjen är en stomlinje. Berörda hållplatser som slutar att trafikeras av linje 875 är Videvägen och Sidvallsvägen.

Linje 892 Stockholm C – Jordbro station
Linjen får ändrad linjesträckning lördagar och söndagar och trafikerar endast till/från Gullmarsplan vid de tider på dygnet som tunnelbanan går. Resenärerna hänvisas till att resa sträckan Stockholms C till Gullmarsplan med tunnelbanan.

Linje 491 Stockholm C - Slussen - Älta - Farmarstigen - Tyresö C - Nyfors
Linjens avgångar från Centralen läggs om via Folkungagatan och Slussen övre, eftersom den nya tillfälliga Slussenterminalen inte har infart för genomgående trafik.

Källa: SL


Artikelns URL: https://viityreso.se/artikel/sa-foeraendras-busstrafiken-foer-tyresoe-pendlare

Publicerat: 2017-10-26
Uppdaterat: 2017-10-26

Av: Robert Skölin

© 2020 Vi i Tyresö