Tyresö Fotboll AB får inte rekonstruktionen förlängd - konkursen kommer allt närmare

Motgångarna fortsätter för skuldtyngda Tyresö Fotboll AB. I förra veckan drog man sig ur damallsvenskan på grund av spelarflykt. Nu får man heller inte sin rekonstruktion förlängd och blir av med CL-platsen till nästa säsong.

- Det finns inga särskilda skäl att bevilja en ansökan om förlängning. Bolaget kan överklaga till Svea hovrätt, säger rekonstruktören Hans Ödén till Radiosporten om dagens beslut i Nacka tingsrätt.

Tyresö Fotboll AB hade begärt att företagsrekonstruktionen skulle pågå till den 5 september 2014. Men rekonstruktören tillstyrker inte det. Även Skatteverket, som är den största fordringsägaren med 40 procent av skulderna, har motsatt sig en förlängning. Orsaken är att det Afrika-projekt som Tyresö Fotboll AB fört fram som stöd för sin begäran om förlängning är alltför allmänt hållet. Man har till exempel inte redovisat vilka resurser som bolaget behöver för att genomföra projektet.

Bolaget har möjlighet att överklaga beslutet från Nacka tingsrätt. Ett sådant överklagande ska vara inlämnat senast den 1 juli. För att bolaget ska försättas i konkurs måste Tyresö Fotboll AB eller någon som har en fordran hos bolaget ansöka om konkurs, varvid ett nytt ärende inleds.

- Vi kommer nu att analysera det här beslutet och därefter ska vi ta ställning till hur vi ska gå vidare, säger Hans Lindberg, ordförande i Tyresö Fotboll AB, till Radiosporten.

Under dagen kom också beskedet att Tyresö FF blir av med sin plats i nästa års Champions League. Biljetten går i stället till fjolårstrean Linköping.

LÄS MER: Tyresö FF drar sig ur damallsvenskan


Artikelns URL: https://viityreso.se/artikel/tyresoe-fotboll-ab-far-inte-rekonstruktionen-foerlaengd

Publicerat: 2014-06-10
Uppdaterat: 2016-01-23

Av: Robert Skölin

© 2020 Vi i Tyresö