Uppmaningen till jägarna: Skjut fler vildsvin

Antalet vildsvin har ökat kraftigt de senaste åren och de för många skräckinjagande djuren rör sig inte sällan nära bebyggelse. Nu går Jägareförbundet ut med en uppmaning till alla jägare i Tyresö och Haninge att öka jakttrycket på vildsvin.

Vildsvinen blir allt fler i Mälardalen. Sveriges Lantbruksuniversitet har räknat ut vad skadorna kostar. Per hektar rör det sig om 840 kronor per år. I snitt per bonde handlar det om minst 80 000 kronor per år i sönderbökade grödor. Ökningen av antalet vildsvin har fått Jägareförbundet att reagera och de uppmanar nu sina medlemmar till en ökad avskjutning.

”Den milda vintern har medfört att många vildsvinskultingar har fötts på våren och försommaren. Ovanligt många kultingar har observerats. Detta sammantaget med de rapporter om lokala störningar gör att vi nu uppmanar alla jägare att vara aktiva i sin jakt på jordbruksmark, nära bebyggelse samt på övriga områden där vildsvinen ej är önskvärda. Vi hoppas på detta sätt få till en början till förvaltning som anpassas till utvecklingen av vildsvinsstammen. Det kan naturligtvis både handla om att öka eller minska avskjutningen.”, skriver ordförandena i Tyresö och Haninge kommuners jaktförbund, Peter Carlsson och Rolf Annerberg, till kommunernas jakträttshavare.


Artikelns URL: https://viityreso.se/artikel/uppmaningen-till-jaegarna-skjut-fler-vildsvin

Publicerat: 2014-07-03
Uppdaterat: 2017-11-01

Av: Robert Skölin

© 2020 Vi i Tyresö