Var femte stockholmare har glömt att släcka levande ljus

Invånarna i Stockholms län glömmer ofta bort vanliga säkerhetsåtgärder för att undvika brand, som att släcka levande ljus eller lämna spisplattorna på när de lämnar hemmet. Det framgår av den nya nationella undersökningen "Svenskarna & trygghet 2018", genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av larmföretaget Verisure.

– De flesta känner nog till riskerna med levande ljus och att man måste vara försiktig med ljusstakar med mossa samt släcka ljusen när man lämnar rummet. Men den senaste forskningen visar att spisar är ett ännu större problem, så det finns all anledning att tänka på detta under julstöket, säger Thomas Gell, kanslichef på Styrelsen för Svensk Brandforskning.

Och så är det. Undersökningen som släpps inför Brandvarnarens dag (lördagen den 1 december) blottlägger stora brister hos svenskarnas säkerhetsrutiner. Köket är den vanligaste platsen för bränder och framför allt är det yngre personer som slarvar. Hela 20 procent av 18-29-åringarna uppger att de någon gång har glömt spisplattan på. Detta kan jämföras med 8 procent bland 65-74-åringarna.

LÄS MER: Stockholm är det tredje otryggaste länet i Sverige

Undersökningen visar även att nästan nio av tio låter mobiltelefonen eller surfplattan sitta i laddaren under natten.

– Man ska komma ihåg att vissa enheter kan bli väldigt varma vid laddning, vilket medför en brandrisk. Därför uppmuntrar vi till att exempelvis installera en timer som stänger av elförsörjningen efter en timme eller två, säger Fredrik Ringborg, trygghetsexpert på Verisure.

Nästan var tredje barn vet inte hur de ska agera vid brand
Målet med Brandvarnarens dag är att öka kunskapen kring brandsäkerhet och undersökningen visar att det är just där det brister, inte i viljan eller engagemanget. Särskilt gäller detta bland de allra yngsta.

– Vår rapport visar att nästan var tredje förälder uppger att deras barn saknar kunskap om hur de ska agera vid en brand i hemmet. För att öka tryggheten är det därför viktigt att både känna till rutinerna vid en brand, men även att investera i brandskydd som seriekopplade brandvarnare, brandsläckare eller brandlarm uppkopplat direkt mot en larmcentral, avslutar Fredrik Ringborg.


Artikelns URL: https://viityreso.se/artikel/var-femte-stockholmare-har-gloemt-att-slaecka-levande-ljus

Publicerat: 2018-11-29
Uppdaterat: 2018-11-29

Av: Robert Skölin

© 2019 Vi i Tyresö