Vårdnadshavare fortsatt nöjda

Varje år delas en enkät från kommunen ut till samtliga vårdnadshavare med barn i förskoleålder där de får svara på ett antal frågor kring trygghet, inflytande och samarbete. Resultatet av årets enkät visar inga större förändringar mot föregående år, de flesta vårdnadshavare är nöjda.

97 % av vårdnadshavarna anser att deras barn verkar trivas i förskolan och 9 av 10 vårdnadshavare är nöjda med verksamheten. De anser att personalen är kompetent och bedrivs en stimulerande verksamhet, barnen får det stöd och hjälp de behöver och tryggheten är god.

Den pedagogiska omsorgen får liksom tidigare år mycket höga resultat i enkäten. 10 av 10 vårdnadshavare är nöjda med verksamheten och upplever att barnet trivs hos dagbarnvårdaren.

- Det är glädjande att föräldrarna i så stor utsträckning är nöjda och känner sig trygga med att lämna barnen på våra förskolor. Ett viktigt förbättringsområde är dock arbetsron i barngrupperna och ett omfattande arbete med att minska barngruppernas storlek pågår, säger Anki Svensson (M) skolkommunalråd.


Artikelns URL: https://viityreso.se/artikel/vardnadshavare-fortsatt-noejda

Publicerat: 2016-04-22
Uppdaterat: 2016-04-26

Av: Robert Skölin

© 2020 Vi i Tyresö