Prisfallet på bostadsmarknaden i Tyresö har avstannat

Bostadspriserna dök på bred front för drygt ett år sedan. Men nu har köparna så sakteliga börjat komma tillbaka.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-10-11

I Sverige steg priserna på småhus med 2 procent under tredje kvartalet. På årsbasis, tredje kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 1 procent.

I Tyresö är samma siffror plus 2,4 respektive minus 2,8 procent. Att det fortsatt är minus för helåret beror på att raset i fjol främst fokuserades kring Stockholmsområdet och storstäderna. Men Tyresö klarade sig trots allt bättre. I Stockholms län har det varit en negativ prisutveckling för småhus de senaste tre månaderna. På årsbasis är priserna ner 9,7 procent.

För bostadsrätter är läget det omvända. Här föll Tyresömarknaden huvudstupa. Det senare året har priserna gått ner motsvarande 14,8 procent. Under tredje kvartalet minskade dock prisfallet aningen med en nedgång om 1,1 procent.

I Stockholms län har bostadsrätterna gått bättre med en prisökning om 2,1 procent under samma tid och en minskning om 5,8 procent på helårsbasis. Siffror som ligger nära genomsnittet för riket.Publicerat 2018-10-11
Uppdaterat 2018-10-11

Genomsnittspris kr/kvm i Tyresö (oktober 2018)

Jmf 12 månader


Bostadsrätt: 35.182 kr (-1,1%)
Småhus: 48.253 kr (+2,4%)
Fritidshus: 148.171 kr (-)Oförändrade småhuspriser

Enligt färsk statistik från SCB var småhuspriserna i landet så gott som oförändrade den senaste tremånadersperioden, november 2018 – januari 2019.

Så har bostadspriserna utvecklats historiskt

Trots en prisnedgång det senaste halvåret har den svenska bostadsmarknaden utvecklats urstarkt de senaste 20 åren - och Tyresö är verkligen inget undantag. Detta visar en kartläggning av Svensk Fastighetsförmedling.

22 besöker oss just nu