Prisfallet på bostadsmarknaden i Tyresö har avstannat

Bostadspriserna dök på bred front för drygt ett år sedan. Men nu har köparna så sakteliga börjat komma tillbaka.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-10-11

I Sverige steg priserna på småhus med 2 procent under tredje kvartalet. På årsbasis, tredje kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 1 procent.

I Tyresö är samma siffror plus 2,4 respektive minus 2,8 procent. Att det fortsatt är minus för helåret beror på att raset i fjol främst fokuserades kring Stockholmsområdet och storstäderna. Men Tyresö klarade sig trots allt bättre. I Stockholms län har det varit en negativ prisutveckling för småhus de senaste tre månaderna. På årsbasis är priserna ner 9,7 procent.

För bostadsrätter är läget det omvända. Här föll Tyresömarknaden huvudstupa. Det senare året har priserna gått ner motsvarande 14,8 procent. Under tredje kvartalet minskade dock prisfallet aningen med en nedgång om 1,1 procent.

I Stockholms län har bostadsrätterna gått bättre med en prisökning om 2,1 procent under samma tid och en minskning om 5,8 procent på helårsbasis. Siffror som ligger nära genomsnittet för riket.



Publicerat 2018-10-11
Uppdaterat 2018-10-11

Genomsnittspris kr/kvm i Tyresö (oktober 2018)

Jmf 12 månader


Bostadsrätt: 35.182 kr (-1,1%)
Småhus: 48.253 kr (+2,4%)
Fritidshus: 148.171 kr (-)



Många försäljningar av bostadsrätter i Tyresö

Mellan mars och maj såldes 155 bostadsrätter i Tyresö kommun. Det är en relativt hög aktivitet på den lokala bostadsmarknaden sett till de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.

Nya siffror för Tyresö: Lika många hushåll i flerbostadshus som i småhus

Tyresö betraktas ofta som en skärgårdskommun där merparten bor i villa eller i radhus men en bättre beskrivning är kanske småstad med en variation av boendeformer? Ny statistik säger nämligen att det nu är lika många hushåll som bor i flerbostadshus som i småhus. Och antalet bostäder i flerbostadshus väntas öka kraftigt redan under 2019.

16 besöker oss just nu