5 augusti 2021

NYHETER

Prisfallet på bostadsmarknaden i Tyresö har avstannat

Bostadspriserna dök på bred front för drygt ett år sedan. Men nu har köparna så sakteliga börjat komma tillbaka.
Redaktionen
  • Publicerat: 2018-10-11

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-23

Denna artikel är publicerad 2018 och kan därför vara inaktuell!


[ANNONS]
<p>I Sverige steg priserna på småhus med 2 procent under tredje kvartalet. På årsbasis, tredje kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 1 procent.<br /> <br /> I Tyresö är samma siffror plus 2,4 respektive minus 2,8 procent. Att det fortsatt är minus för helåret beror på att raset i fjol främst fokuserades kring Stockholmsområdet och storstäderna. Men Tyresö klarade sig trots allt bättre. I Stockholms län har det varit en negativ prisutveckling för småhus de senaste tre månaderna. På årsbasis är priserna ner 9,7 procent.<br /> <br /> För bostadsrätter är läget det omvända. Här föll Tyresömarknaden huvudstupa. Det senare året har priserna gått ner motsvarande 14,8 procent. Under tredje kvartalet minskade dock prisfallet aningen med en nedgång om 1,1 procent.<br /> <br /> I Stockholms län har bostadsrätterna gått bättre med en prisökning om 2,1 procent under samma tid och en minskning om 5,8 procent på helårsbasis. Siffror som ligger nära genomsnittet för riket.</p>

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information