Rejält plus i kassan för Tyresö kommun

För tjugoförsta året i rad lämnar Tyresö kommun ett bokslut med överskott. I år är det dessutom ordentligt med ett plus om hela 84 miljoner. – Om kommunen ska fortsätta leverera bra verksamhet till invånarna till en rimlig skattekostnad är det nödvändigt med överskott, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) i en kommentar.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-02-14

Årets resultat på 84,5 miljoner kronor är 33,1 miljoner kronor bättre än budgeterat och motsvarar hela 3,4 % av skatter och generella statsbidrag. 

– Detta resultat bidrar till att stärka kommunens finansiella ställning, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och fortsätter:

– Det är inget självändamål att kommunen gör överskott, men vi står inför ett stort investeringsbehov med risk för ökande skuld.  Ett sätt att undvika lån är att vi själva ”tjänar ihop ” pengarna genom årliga överskott.

Flera nämnder har bidragit till det starka resultatet. Däribland kommunstyrelsen (+16,8 miljoner), gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (+6,1) samt kultur- och fritidsnämnden (+6,2).

På minussidan finns Socialnämndens verksamhetsområden som redovisar ett negativt resultat på -51,1 miljoner kronor. Varav individ- och familjeomsorgen (-26,4 miljoner) och flyktingmottagandet (-18,2 miljoner) står för merparten.

Inom barn- och utbildningsnämnden lämnar grundskolan ett negativt resultat (-10,7 miljoner kronor). Främst på grund av ökande lärarlöner.

Ökade skatteintäkter
Det negativa resultatet för verksamheterna uppvägs av ökade skatteintäkter (+26,9 miljoner kronor) samt en statlig byggbonus på 8,4 miljoner. Härtill har kommunen inte använt den avsatta bufferten för kostnader kopplat till ökad befolkning, vilket påverkat resultatet positivt med 21,8 miljoner kronor jämfört med budget.

Investerade för 280 miljoner
Under 2017 gjorde Tyresö kommun investeringar för 282 miljoner kronor brutto. Framför allt handlar det om utveckling av den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum men också utbyggnad av lokaler för teknisk verksamhet.

LÄS MER: Skola och förskola prioriteras i Alliansens budget för 2019Publicerat 2018-02-14
Uppdaterat 2018-07-11Tyresös nya vänsterstyre vill höja skatten med 50 miljoner

S, MP och L som – med stöd av V – är på väg att ta över Tyresö vill kraftigt höja kommunalskatten. Ett förslag om en skattehöjning på rekordhöga 45 öre, motsvarande 50 miljoner kronor, lades fram på sittande möte i kommunstyrelsen under tisdagskvällen. Men det blev tvärstopp.

Tyresö på gång att öppna Sportotek

Idrottsutrustning kan bli en dyr affär för barnfamiljer. Särskilt om barnen bara vill prova på. Det väntas Tyresö kommun nu lösa med ett Sportotek. Ett bibliotek för sportutrustning.

Brottsanmälningarna minskar i Tyresö

Antalet anmälda brott sjunker i Tyresö. Mellan augusti i fjol och samma tid i år var det 13 procent färre anmälningar jämfört med året innan. Framför allt är det skadegörelse som minskar.

15 besöker oss just nu