Rekordsmå barngrupper i Tyresös förskolor - lägsta siffran sedan 2009

Inte sedan 2009 har snittstorleken på barngrupperna i Tyresö varit mindre. – Glädjande, men bristen på utbildad personal är ett orosmoln, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M).

Av Redaktionen
Publicerat 2017-04-25

Skolverkets senaste statistik visar att det gick i genomsnitt 16 barn i en barngrupp i Tyresös förskolor 2016 jämfört med 16,4 barn 2015. Inte sedan 2009 har grupperna i förskolorna i Tyresö varit mindre. Personaltätheten ökar dessutom något. 2016 gick det 5,5 barn per anställd jämfört med 5,8 år 2015.

Tyresö följer trenden i riket när det gäller antalet utbildade förskollärare, andelen utbildade sjunker och fler outbildade är anställda i förskolan.

– Det är glädjande att barngruppernas storlek minskar och personaltätheten ökar något men bristen på utbildad personal är ett stort orosmoln. All forskning visar att välutbildad personal är den viktigaste faktorn för att skapa en lärorik och trygg förskola för barnen, säger Anki Svensson (M).
Publicerat 2017-04-25
Uppdaterat 2018-04-2083 miljoner extra till välfärden i Tyresö med Moderaterna

Tyresös statsbidrag för att stärka välfärden blir avsevärt större med Moderaterna än med sittande regering. Partiet dubblerar nu vad man tidigare lovat. – Vi för en ansvarsfull politik som sätter jobb och välfärd före bidrag, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Barn, elever och föräldrar fortsatt nöjda

Barn och elever trivs generellt bra och föräldrarna är nöjda. Det visar resultaten av den årligen återkommande brukarenkäten som elever och föräldrar deltar i omfattande förskola, grundskola och fritidshem.

Nu går startskottet för nya Fornudden

Planen för utvecklingen av Fornudden har vunnit laga kraft och redan nästa vecka påbörjas upprustningen. Inom ett par år kommer här finnas både en mer ändamålsenlig skola och ett modernt vård- och omsorgsboende. Dessutom i direkt anslutning till en parkmiljö, som också den fått sig en rejäl ansiktslyftning.

15 besöker oss just nu