Socialdemokraterna: Alla som vill ska få ett eget boende i Tyresö

Socialdemokraterna vill införa en bostadsgaranti för unga i Tyresö. ”Alla som vill ha ett eget boende i kommunen kan få det”, skriver man som uppdrag i sitt alternativ till kommunplan. I dag står cirka 30 000 i Tyresös bostadskö.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-06-04

Enligt kommunens nya översiktsplan beräknas Tyresö ha cirka 60 000 invånare 2035. För att möta detta planeras cirka 300 nya bostäder per år. Vi i Tyresö gick för en kort tid sedan ut med en omröstning på Facebook där vi undersökte inställningen till byggtakten. Resultatet blev delat, med liten övervikt för de som vill se fler nya bostäder än målet.

Detta vinner stöd av Socialdemokraterna. Partiet står i och för sig bakom den nya översiktsplanen och målet om 300 bostäder per år. Men i sitt alternativ till kommunplan slås fast att målet ska vara framtungt och att antalet nya bostäder under de kommande åren behöver vara betydligt högre.

Framför allt är det hyresrätter som Socialdemokraterna siktar in sig på. Man vill bland annat ge ett särskilt uppdrag om att ”alla som vill ha ett eget boende i kommunen kan få det – bostadsgaranti för unga”.

30 000 i bostadskön
Med en befolkning på ungefär 47 000 har Tyresö i dag cirka 19 000 bostäder (småhus och lägenheter). Av dessa är ungefär 4 000 hyresrätter. Samtidigt står över 30 000 i Tyresö Bostäders kö, där huvuddelen får antas vara unga personer. Socialdemokraternas vallöfte skulle på så sätt betyda en rejäl byggboom.

Moderaternas ordförande Peter Freij är kritisk. Han menar att förslaget antingen är verklighetsfrånvänt eller ren skär populism. Eller både och.

– Tyresö är en av Sveriges till ytan minsta kommuner och cirka en tredjedel av all areal är naturskyddad. Tillgången på byggbar mark är alltså extremt begränsad. Såvida Socialdemokraterna inte tänker smälla upp höghus på Brevik eller i något av våra villaområden och vill låta kommunen snabbväxa med en mellanstor svensk stad, ja då går det inte ihop. Vallöftet saknar täckning.

Socialdemokraterna i Stockholms stad har också lagt fram förslag om bostadsgaranti. Även det sågades av de borgerliga.

Vill att folk ska få välja sitt boende
Men partiet nöjer sig inte där utan skriver även att det ska finnas möjlighet att välja sitt boende. Både vad gäller bostadstyp och pris. ”Vi anser att tyresöborna själv ska ha friheten att välja sitt boende. Om de ska vara möjligt inte bara i teorin utan också i praktiken måste det finnas olika typer av boenden, villor, bostadsrätter och hyresrätter i alla prisklasser".

– Jag tror alla förstår att det inte är genomförbart att folk fritt ska kunna välja sitt eget boende. Det skulle kräva ett förstatligande av hela byggsektorn och expropriering av privat mark. En mer naturlig ingång för att stärka var och ens möjlighet att hävda sig på bostadsmarknaden är en politik för fler jobb och sänkta skatter, framför allt för de som tjänar minst. Så jobbar till exempel vi i Moderaterna.

Peter Freij menar att förslagen är anmärkningsvärda mot bakgrund av att man är eniga om målet om 300 bostäder per år.

– Det här är mycket motsägelsefullt tycker jag. Å ena sidan är vi överens, å andra vill de ha en bostadsgaranti och ge alla möjlighet att "välja" sitt boende. Det senare skulle ganska snabbt innebära att Tyresö byggs sönder, säger han och tillägger;

– Men det brukar vara så här i valtider. Jag är rätt luttrad.

Hur ser du och Moderaterna på utvecklingen?
– Vi står fast vid att det ska byggas cirka 300 bostäder per år i Tyresö. Blandat och hållbart, anpassat efter varje områdes särart. Vi ska ta vår del av ansvaret för att motverka bostadsbristen och bidra till en bättre fungerande bostadsmarknad i regionen. Men det får inte ske på bekostnad av gröna miljöer och den variationsrikedom som präglar våra bostadsområden. För att Tyresö ska fungera och behålla sin attraktionskraft är det också helt avgörande att tillväxttakten är anpassad till förmågan att bygga ut förskola, skola, äldreomsorg och infrastruktur, utan att det tummas på kvaliteten. Det ser vi till att den är.Publicerat 2018-06-04
Uppdaterat 2018-06-04

FOTO: ShutterstockSocialdemokraterna kallar till olagligt möte

Tyresös nya vänsterstyre bestående av S, L och MP vill byta ut kommunstyrelsen i förtid för att inte riskera att deras förslag om höjd skatt skjuts fram ett år. För att göra det har man kallat till ett extra kommunfullmäktigesammanträde. Men att göra så strider mot kommunallagen. – Lagen är tydlig och det har de fått besked om. Det är naturligtvis märkligt att försöka fatta olagliga beslut i en kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Tyresös nya vänsterstyre vill höja skatten med 50 miljoner

S, MP och L som – med stöd av V – är på väg att ta över Tyresö vill kraftigt höja kommunalskatten. Ett förslag om en skattehöjning på rekordhöga 45 öre, motsvarande 50 miljoner kronor, lades fram på sittande möte i kommunstyrelsen under tisdagskvällen. Men det blev tvärstopp.

Maktskifte i Tyresö efter att L överger Alliansen

Efter 20 år av borgerligt styre i Tyresö blir det maktskifte. Detta efter att Liberalerna övergivit Alliansen. – Vi och många med oss är nu väldigt besvikna på det här som bara kan betecknas som ett svek mot väljarna och mot borgerlig politik. Det är svårt att föreställa sig att de som valde att lägga sin röst på Liberalerna trodde att de röstade för ett Socialdemokratiskt maktövertagande och att ge Vänsterpartiet makt och inflytande, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) i ett uttalande.

16 besöker oss just nu