S vill stoppa vinster i hela välfärden – så riskeras valfriheten i Tyresö

Socialdemokraterna har på sin kongress beslutat att köra över partiledningen om vinster i välfärden. I stället för ett stopp bara inom skola ska partiet nu även driva frågan inom vård och omsorg. Konkurser, stopp för nyföretagande, innovationer och valfrihet, så slår det mot Tyresö.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-04-13

Riskkapitalister drar hem stora pengar medan skattebetalarna tillhör förlorarna, så lät det på S-kongressen när frågan om vinster i välfärden avgjordes. Beslutet blev inte den något mildare variant som partiledningen förespråkat utan mer den som Vänsterpartiet har fört. Det vill säga, all vinstjakt ska bort.

Vi i Tyresö har tidigare skrivit om möjliga konsekvenser för Tyresöborna av vinstbegränsning. Då framför allt med inriktning på förskola och skola där så många som 3.000 Tyresöbarn går i fristående alternativ. Vi har också lyft hur det skulle påverka möjligheten för kvinnor att göra karriär och starta företag, då kvinnor är kraftigt överrepresenterade inom välfärdssektorn. Nytt med detta beslut är alltså också vilka effekter det skulle få på områden som vård och omsorg. Vi har därför pratat med Andreas Jonsson (M), socialnämndens ordförande, om hur detta skulle kunna påverka Tyresöborna.

Vad anser du om beslutet?
Självklart ska inte vinstuttagen ske på bekostnad av kvaliteten i verksamheten, men välfärdsföretagen måste kunna göra överskott. Ingen seriös budgetrådgivare skulle förespråka att man planerar sin privatekonomi så att man gör av med hela lönen tills nästa betalas ut. Man behöver tvärt om en buffert för att kunna hantera oväntade utgifter och man behöver kanske lägga undan till en kommande renovering av badrummet eller nya däck till bilen. För välfärdsföretag kan det till exempel handla om kompetensutveckling av personal eller investeringar när företaget växer.

Vilka konsekvenser kan beslutet få för Tyresöborna om det blev verklighet?
Det enda konkreta förslaget som har tagits fram handlar i praktiken om ett vinstförbud och skulle därmed äventyra all verksamhet som inte drivs av kommun eller landsting. Särskilt utförare som inte själva äger den fastighet som de är verksamma i, som t ex hemtjänst- och assistansutförare, skulle drabbas då investering i personalen inte är ett skäl för att kunna göra någon vinst enligt denna modell. Därför är till och med idéburna aktörer som Famna och Unga kvinnors väl kritiska till förslaget. I praktiken är det ett avskaffande av valfriheten.

Vad är Moderaternas syn på vinstbegränsning inom välfärden?
Vi strävar efter kvalitet, valfrihet och effektivitet i välfärden. Därför vill vi ha många olika aktörer som kan bidra till att välfärdstjänsterna blir attraktiva och effektiva. Det måste finnas alternativ för den enskilde att välja mellan och för kommun och landsting att mäta sig mot. Självklart måste utförarna kunna ha ett visst kapital för att hantera till exempel investeringar och kompetensutveckling.

Betyder det att välfärdsföretagen kan ta ut hur mycket vinst som helst?
Nej, i så fall har kommunen gjort en dålig upphandling. Man ska så klar ge utförarna rätt förutsättningar att bedriva en bra verksamhet, men om de gör stora vinster betalar man för mycket.

Du sa att vinstuttaget inte får ske på bekostnad av kvaliteten. Hur säkerställer ni det?
Vi följer löpande upp hur verksamheterna fungera. För fem år sedan startade vi en kvalitetsenhet som granskar alla verksamheter, både enskilda och kommunala. På det sättet har vi en kontinuerlig uppföljning och kvalitetsutveckling i våra verksamheter och där alla bedöms enligt samma måttstock. På kommunens hemsida finns dessutom en Jämförelseguide där man kan läsa om vad omsorgstagarna tycker om de olika verksamheterna. På så sätt blir det lättare för Tyresöborna att välja utförare och det ger samtidigt incitament till utföraren att bli bättre.Publicerat 2017-04-13
Uppdaterat 2017-04-14

FOTO: Anders Löwdin, Socialdemokraterna/Jenny PuronneM och KD-budget stärker både plånbok och välfärd

I onsdags sa riksdagen ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till statsbudget för 2019. Budgeten bygger på Alliansens reformagenda och innebär omfattande skattesänkningar för alla som jobbar och landets pensionärer. Men också fem välfärdsmiljarder och skarpa satsningar på polisen och försvaret.

13 besöker oss just nu