Så förebygger du demens

Tyresö kommun storsatsar på att öka kompetensen inom äldreomsorgen och alla vård- och omsorgsboenden har nu certifierats av Silviahemmet, världsledande på demensforskning. Men för att minska risken för demens senare i livet kan du också göra mycket själv. Vi i Tyresö ger dig vägledning.

Av Redaktionen
Publicerat 2017-02-07

Det är väl känt att antalet äldre ökar i hela landet i takt med att vi blir allt friskare. Tyvärr ökar också antalet som får en demenssjukdom. Demens är ett samlingsnamn och en diagnos på en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Den vanligaste sjukdomen är Alzheimer. Det forskas intensivt för att hitta ett botemedel, men än så länge finns bara symtomlindrande mediciner. Man har också kommit fram till att vissa levnadsvanor är bra för att minska risken för att insjukna. Vilka faktorer påverkar då risken att insjukna i en demenssjukdom?

Ärftlighet
Påståendet att "Alzheimer går i släkten" får stöd av forskningen. Den som har en eller flera familjemedlemmar med Alzheimers sjukdom löper 2 – 3 gånger större risk att själv insjukna i samma sjukdom. Risken är större om båda föräldrarna har haft alzheimer, än om bara den ena haft sjukdomen, och om insjuknandet skett tidigt i livet (före 65 års ålder).

Lev ett aktivt liv
Man har kunnat fastställa att det bästa sättet att skydda hjärnan från demens är att använda den. Trädgårdsarbete, matlagning, korsord och socialt umgänge har visat sig förebyggande. Kopplingen mellan kropp och knopp ska inte heller underskattas. Det finns forskning som visar att fysisk aktivitet gör oss smartare, därav den aktuella debatten om mer idrott i skolan. Även demens kan motverkas av träning såsom raska promenader eller styrketräning.

Bra kostvanor
Högt blodtryck har visat sig öka risken för att insjukna i en demenssjukdom. Att ta hand om sin kosthållning och undvika t ex rökning är därför en bra idé om man vill minska risken för att drabbas av demens. En svensk-finsk studie har visat att kaffe motverkar demens. Resultatet visade att deltagarna i studien som i medelåldern drack tre till fem koppar kaffe om dagen hade lägre risk att utveckla demens senare i livet jämfört med dem som drack lite eller inget kaffe

Den som oroar sig för att ha drabbats av en demenssjukdom bör snarast uppsöka primärvården för en basal demensutredning. Här kan man undersöka om symtomen beror på något som går att behandla eller om det är en demenssjukdom. Ju tidigare den upptäcks desto effektivare kan den lindras.

När symtomen blir mer påtagliga och påverkar förmågan att ta hand om sig finns det hjälp att få från kommunen i form av hemtjänst och senare vård- och omsorgsboende. Just nu pågår en särskild kompetenssatsning inom Tyresö kommun för alla som arbetar med personer som kan ha en demenssjukdom. Målet är att bli bäst i landet på att bemöta dessa människor. Utbildningen görs av Stiftelsen Silviahemmet som HM Drottning Silvia startade. Silviahemmet har i 20 år drivit på för mer kunskap om demens och en bättre omsorg för personer med en demenssjukdom. Satsningen har uppskattats mycket, bl a på vård- och omsorgsboendet Trollängen som Förenade Care driver.

− Jag har arbetat många år inom vården men aldrig sett en kommun satsa lika hårt på kompetensutveckling som Tyresö, berättar Aferdita Vrajolli verksamhetschef på Trollängen till tyreso.se. Silviautbildningen har gett mig och mina medarbetare konkreta kunskaper inom demens, som vi också enkelt kunnat implementera, analysera och följa upp i vår egen verksamhet. Det är något vi saknat. Och det är helt fantastiskt att se att det redan gjort så stor skillnad för våra boende och att det även stärkt vårt arbete med anhörigkontakten.

Alla vård- och omsorgsboenden har tagit sina Silviacertifikat vilket uppmärksammades i fredags i förra veckan på ett evenemang på biograf Forellen.

I år ska hemtjänsten och biståndsavdelningen ta sina certifikat och därmed blir Tyresö först i landet att Silviacertifiera hela äldreomsorgen.

För mer information om demens besök gärna Svenskt Demenscentrums hemsida: www.demenscentrum.sePublicerat 2017-02-07
Uppdaterat 2017-02-08Äldremanifestation i Tyresö

Pensionärsföreningarna i Tyresö gör gemensam sak under Stora Pensionärsdagen och framför kravlista inför valet i september. Merparten av kraven är dock redan uppfyllda. – Jag är tacksam över att kommunen gått oss till mötes. Det tycker jag är väldigt bra. Men vi tänker fortsätta strida för det här för vi vet inte i slutändan vad det blir, säger Sylvia Ljungdahl som är samordnare för den så kallade ”Aktionsgruppen”, i en radiointervju med SR Stockholm där också Dick Bengtson (M), socialnämndens ordförande, deltog.

13 besöker oss just nu