Så många nyanlända ska Tyresö ta emot under 2019

Fördelning av nyanlända mellan kommunerna i Stockholms län för 2019 är klar. Tyresö ska ta emot och ordna boende åt 90 personer. Ytterligare 38 personer väntas ordna boende på egen hand.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-11-01

Migrationsverket har beslutat anvisa 2.959 nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd (PUT) till Stockholms län under 2019. Detta efter ett regeringsbeslut i början av oktober då de så kallade länstalen fastställdes. Av dessa kommer 90 personer att anvisas till Tyresö enligt en fördelningsmodell som Länsstyrelsen fatsställt. Det är en ökning med tio personer mot vad som tidigare aviserats.

Tyresö har återkommande riktat kritik mot Migrationsverket och Länsstyrelsen för hur man i sin anvisning inte tar hänsyn till den lokala bostadssituationen. Samtidigt har man fått ris för att göra för lite. Tyresö tillhör en av de kommuner i landet som tagit emot absolut minst i relation till sin anvisade kvot. Under 2017 var andelen 40 procent, har SVT tidigare rapporterat.

– Vi gör vad vi kan och har succesivt förmått ta emot fler men snart går det inte mer. Vi vill inte tapetsera Tyresö med dyra modulösningar eller driva upp bostadspriser genom att köpa bostadsrätter som en del kommuner gör, eller ge bort alla lediga i det kommunala bostadsbolaget som en del kommuner gjort, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) i en kommentar till Vi i Tyresö och fortsätter:

– Tyresö är en av länets bästa kommuner på att få flyktingar i arbete och egen försörjning. En viktig anledning är att vi tidigt var ute med att erbjuda SFI-undervisning och praktik samtidigt. Men också att vi haft stort fokus på SFX, svenska för yrkesutbildade. Något som bland annat varit jättebra för busschaufförer. Nyligen öppnade vi även ett Etableringscentrum som ska korta etableringsfasen. Men om vi inte kan erbjuda dem en bra bostad försämras möjligheterna till ett framgångsrikt integrationsarbete avsevärt.

Fler kommer – ordnar boende själva
Förutom de 90 personer som anvisas skattas ytterligare 38 personer komma till Tyresö genom att de ordnar eget boende, till exempel hos släkt eller vänner. Migrationsverket totala skattade mottagande för Stockholms län för år 2019 är 6.597 nyanlända personer, varav 2.959 ska tas emot på anvisning.Publicerat 2018-11-01
Uppdaterat 2018-12-07

Fördelning per kommun av nyanlända som omfattas av anvisningar till Stockholms län år 2019 (skattning av det totala mottagandet inom parentes)


Botkyrka: 39 (297)
Danderyd: 80 (99)
Ekerö: 72 (91)
Haninge: 95 (222)
Huddinge: 99 (322)
Järfälla: 56 (248)
Lidingö: 92 (128)
Nacka: 180 (267)
Norrtälje: 89 (170)
Nykvarn: 24 (35)
Nynäshamn: 47 (77)
Salem: 26 (51)
Sigtuna: 33 (153)
Sollentuna: 84 (213)
Solna: 126 (190)
Stockholm : 1.188 (2.484)
Sundbyberg: 31 (174)
Södertälje: 0 (457)
Tyresö: 90 (128)
Täby: 141 (189)
Upplands Väsby: 43 (134)
Upplands-Bro: 27 (84)
Vallentuna: 86 (103)
Vaxholm: 28 (33)
Värmdö: 97 (128)
Österåker: 86 (122)


Totalt: 6.597


Källa: LänsstyrelsenTyresö kommun backar om förstahandskontrakt till nyanlända

Förslaget från Tyresös S-ledda styre om att kunna omvandla nyanländas andrahandskontrakt till förstahandskontrakt möttes av stenhård kritik. Nu dras förslaget tillbaka i sista stund. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) hänvisar till att det blivit en missuppfattning och att intentionen hela tiden har varit tillfälliga korttidskontrakt.

Kommunen kan ge nyanlända förstahandskontrakt

I Tyresö kan nyanlända snart komma att få sina andrahandskontrakt omvandlade till förstahandskontrakt. Förslaget som kommer från det nya S-ledda styret har fått Moderaterna att rasa. ”Alla kommunmedlemmar ska behandlas lika”, skriver de på sin Facebooksida.

Nästan var fjärde Tyresöbo har utländsk bakgrund

Andelen Tyresöbor med utländsk bakgrund ökar stadigt. I färsk statistik från SCB framgår att 22,5 procent, alltså nästan var fjärde kommuninvånare, antingen är utrikes född eller har två utrikes födda föräldrar. Siffran är dock lägre än rikets genomsnitt.

18 besöker oss just nu