Så mycket höjer TyBo hyran

Hyresförhandlingarna mellan Tyresö Bostäder och Hyresgästföreningen är klara.

Av Robert Skölin
Publicerat 2019-01-24

Resultatet är en höjning med två procent för 2019. För den med en hyra om 5.000 kronor i månaden innebär det ett påslag om 100 kronor. På hemsidan skriver Tyresö Bostäder om bakgrunden till höjningen:

”De senaste åren har bolaget haft kännbara kostnadsökningar både vad gäller taxor för fastighetsel och vatten, men även kostnader för underhåll och reparationer har ökat kraftigt. Hyresutvecklingen har inte följt kostnadsutvecklingen och påverkar därmed bolagets likviditet. Det är viktigt att Tyresö Bostäder har en stabil ekonomi för att hantera kommande underhållsbehov samtidigt som vi ska fortsätta producera fler bostäder.”

Hyreshöjningen gäller från 1 februari (debiteras retroaktivt i samband med hyresaviseringen i mars) och avser bolagets samtliga bostadslägenheter förutom de nyproducerade lägenheterna i Hasselbacken.
Publicerat 2019-01-24
Uppdaterat 2019-01-24Tyresö bygger näst mest i länet

Under 2019 väntas 695 nya bostäder bli färdigställda i Tyresö. I förhållande till antal invånare är det bara Solna som bygger mer. Detta enligt en sammanställning av SVT Nyheter.

Större byggrätter för etapp Tegelbruket på Brevik

Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkände i går granskningsförslaget till ny detaljplan för etapp 11 Tegelbruket på Brevik. Den viktigaste ändringen mot samrådsförslaget är att man släpper fram större byggrätter.

13 besöker oss just nu