21 juni 2021

NYHETER

Så ska fler invandrartjejer inkluderas i föreningslivet

Kultur- och fritidsnämnden i Tyresö vill att fler unga nyanlända ska bli aktiva i föreningslivet. För de tjejer som kommer till Tyresö och Sverige hoppas man att det ska bidra till ökad jämställdhet.
Redaktionen
  • Publicerat: 2016-10-24

  • |
  • Uppdaterat: 2020-12-04

Denna artikel är publicerad 2016 och kan därför vara inaktuell!


I en nyligen antagen nämndplan är ett av uppdragen under det kommande året att tillsammans med föreningslivet arbeta med att få fler nyanlända barn och ungdomar att aktivera sig.

– Det skulle kunna vara att några föreningar tillsammans med förvaltningen ordnar en “prova-på-turné” för nyanlända eller specifikt för tjejer med invandrarbakgrund. Eller kanske riktade aktiviteter med inbjudan på olika språk, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M).

Dick Bengtson säger att föreningarna i dag har svårt att nå ut till och behålla den här gruppen i verksamheten. Därför vill man ta ett samlat grepp.

För de nyanlända pojkarna handlar det om integration, medan det för flickorna även handlar om att främja jämställdhet.

– Tyresö har idag en nästan helt jämn fördelning av föreningsaktiviteter mellan tjejer och killar. På det ligger vi i sverigetopp. Det är bra och nödvändigt. Min ambition är att det ska fortsätta vara så, säger Bengtson.

[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information