SD störst på Facebook i Tyresö – men M skapar mest engagemang

Sociala medier spås få stor betydelse i höstens val och i Tyresö är Sverigedemokraterna störst på Facebook. Men Moderaterna är det parti som, i särklass, skapar mest debatt. Vi i Tyresö har gått igenom partiernas närvaro på Facebook.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-05-02

Sociala medier kommer ha stor betydelse i valet, enligt experter. Men hur väl lyckas partierna engagera sina väljare, och kanske nå nya, på Facebook? Det varierar stort, visar Vi i Tyresös genomgång.

Under april månad har vi samlat och jämfört totalt 187 inlägg/uppdateringar från sju partier i kommunfullmäktige, vilket resulterade i 4424 interaktioner (gilla-markeringar, kommentarer och delningar). Centerpartiet är de enda som saknar en lokal FB-sida, varför partiets engagemang inte kunnat mätas.

Flest följare har Sverigedemokraterna. Så är det nationellt och Tyresös motsvarighet är inget undantag. SD Tyresö följs av 2641 FB-användare, drygt 1450 fler än tvåan Moderaterna på 1195. Därefter är det något tätare med Socialdemokraterna på 938 och Vänsterpartiet på 807. Sedan blir det ett större hopp ner till Miljöpartiet som samlar 489 följare och Liberalerna med 296. Minst på Facebook i Tyresö är Kristdemokraterna med 183 följare.

Moderaterna dominerar
Ordningen omkullkastas dock när man tittar på engagemang. I april postade Moderaterna 57 inlägg vilket gav 2189 interaktioner – lika mycket som övriga partier skrapade ihop tillsammans. Det ger i sin tur drygt 38,4 interaktioner per inlägg, näst mest av alla partier. Kombinationen av många inlägg och många reaktioner gör att Moderaterna dominerar Tyresös politiska Facebook-scen. I absoluta tal är det inget annat parti som kommer i närheten av det engagemang som Moderaterna skapar. Härtill visar vår genomgång att man är bättre än andra på att skapa lokalt innehåll.

– Facebook är en våra viktigaste kanaler. Det är något vi utvecklar hela tiden. Tiden med envägskommunikation såsom flygblad är måhända inte helt förbi, men dagens väljare kräver mycket mer. På Facebook kan man snabbt känna av pulsen för olika förslag, ha en dialog och föra debatt, men kanske viktigast av allt, det ger oss möjlighet att vara tillgängliga för Tyresöborna dygnets alla timmar. Det är roligt att vår långsiktiga och medvetna Facebook-satsning ger så här fina resultat, säger Moderaternas föreningsordförande Peter Freij.

Köper ni annonser?
Ja, det gör vi. Men det är det inte som är orsaken till att vi lyckas engagera så många. I stället handlar det om att lyfta aktuella frågor som intresserar, att ha budskap som attraherar och paketera det hela snyggt, gärna med bilder. Detta visar vår egen analys.

Det inlägg som fick flest interaktioner (553 st.) var ett inlägg om att ni vill införa lokalt tiggeriförbud. Vad tänker du om det?
– Det är en fråga som engagerar och som varit aktuell i flera år utan att något har hänt. Många jag samtalar med är trötta på att läsa om hur utsatta EU-migranter far illa, säger Freij och fortsätter;

– Moderaterna har lagt fram förslag om hur ett nationellt förbud skulle kunna se ut och det är också detta Tyresömoderaterna förordar, men får det inget gehör har vi lovat Tyresöborna att göra allt för att införa ett lokalt förbud. Här upplever jag ett starkt stöd, något som bekräftas av Facebook-inlägget.

Kristdemokraterna hade under samma tid fler interaktioner per inlägg (81,5) än Moderaterna, men med två inlägg totalt nådde man inte alls ut på samma sätt. Partiets interaktioner verkar dessutom ligga på mer modesta nivåer i vanliga fall. Att siffrorna lyfte denna gången berodde på ett inlägg om fastighetsskatt, något som väcker stort engagemang i Tyresö.

Även Vänsterpartiet sticker ut i jämförelsen. Tvärtemot Kristdemokraterna gjorde man många inlägg, hela 60 stycken. På det fick man dock bara i snitt 14,2 interaktioner, men tack vare aktiviteten får man ändå näst mest genomslag i jämförelsen.

Högre utdelning för sina inlägg fick i stället Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Partierna är betydligt mindre aktiva än Moderaterna och Vänsterpartiet, men kommer upp i nästan samma andel interaktioner som Moderaterna, 36,7 respektive 35,2. Det betyder att man sannolikt skulle kunna nå ut till ungefär lika många vid högre aktivitet.

Minst andel interaktioner hade Miljöpartiet och Liberalerna med i snitt 5,4 och 3,3 per inlägg.Publicerat 2018-05-02
Uppdaterat 2018-05-22

Parti - Följare - Inlägg - Interaktioner - Int. per inlägg


SD - 2641 - 15 - 528 - 35,2
M - 1195 - 57 - 2189 - 38,4
S - 938 - 15 - 551 - 36,7
V - 807 - 60 - 853 - 14,2
MP - 489 - 7 - 38 - 5,4
L - 296 - 31 - 102 - 3,3
KD - 183 - 2 - 163 - 81,5


Källa: FacebookHär är smockan på alla bilister i Tyresö

Morgon och eftermiddag ringlar sig köerna långa på Tyresös största trafikinfarkt – Tyresövägen. Det tredje körfält som är i full färd att byggas är det många som längtar efter. Men nu kommer ett chockartat besked från den nya politiska ledningen: Du som är bilförare väntar i onödan.

M, C och KD: Stålbad för god ekonomi och återställd skatt

Partierna i Tyresö vill skära i central administration för att stabilisera kommunens ekonomi. Somliga mer än andra. M, C och KD vill kapa kostnaderna så mycket att man också kan finansiera en återställning av skatten. – Det är en fråga om prioriteringar, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).

49 besöker oss just nu