Sifferbingo när rödgröna vill höja skatten i Tyresö

15, 25, 30… De rödgröna partierna budar över varandra om höjd kommunalskatt nästa år.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-06-07

I förra veckan presenterade Alliansen sin kommunplan och budget för 2019. För att förbättra kommunens ekonomi är budgeten stram. Men det görs ändå satsningar. Totalt uppgår dessa till 76 miljoner konor. Prioriteras gör förskola och skola. Skatten lämnas oförändrad på 19,50 kronor per hundralapp.

Socialdemokraternas budgetalternativ kom samtidigt som Alliansens och var något mer saltat på kostnadssidan, varför man vill se en skattehöjning med 15 öre. Det skulle innebära en skattesats om 19,65 kronor. Samma nivå som partiet föreslagit under flera år.

Nu har även Miljöpartiet och Vänsterpartiet lagt fram sina förslag, och i likhet med tidigare kan man konstatera att de rödgröna fortsätter att buda över varandra. En skillnad för i år är dock att Vänsterpartiet inte längre står längst fram i skattehöjarledet. Vänsterpartiet har sänkt sig med 20 öre och föreslår nu en skattehöjning om mer modesta 25 öre. Miljöpartiet ligger däremot kvar på samma skattehöjning som tidigare, nämligen 30 öre.

Under den gångna mandatperioden har regeringen Löfven höjt skatterna med 60 miljarder kronor.

Så här skulle en typisk Tyresöfamilj med två inkomster, där vardera tjänar cirka 365 000 kronor per år, påverkas med ovan förslagna höjningar av kommunalskatten.

Socialdemokraterna: 1 095 kr/år
Vänsterpartiet: 1 825 kr/år
Miljöpartiet: 2 190 kr/år

Sverigedemokraterna föreslår oförändrad skattesats i sitt budgetalternativ.Publicerat 2018-06-07
Uppdaterat 2018-06-07

FOTO: ShutterstockKommunen kan ge nyanlända förstahandskontrakt

I Tyresö kan nyanlända snart komma att få sina andrahandskontrakt omvandlade till förstahandskontrakt. Förslaget som kommer från det nya S-ledda styret har fått Moderaterna att rasa. ”Alla kommunmedlemmar ska behandlas lika”, skriver de på sin Facebooksida.

15 besöker oss just nu