Skatten höjs i 63 av 290 kommuner - lämnas oförändrad i Tyresö

Skatten höjs på flera håll i landet - men inte i Tyresö.

Av Robert Skölin
Publicerat 2015-12-17

Trots sjunkande arbetslöshet och att kommunerna blivit lovade stöd för att klara flyktingkrisen är den ekonomiska situationen bitvis tuff i Kommunsverige och till nästa år höjer 63 av landets 290 kommuner kommunalskatten. Detta medan skatten sänks i bara elva kommuner. I Tyresö hålls skatten oförändrad.

– Vi tar det långsiktiga ansvar som vi lovat Tyresöborna och håller alltigenom god ekonomisk hushållning. 18 år i rad har vi kunnat leverera överskott och samtidigt kunnat göra stora satsningar i välfärden. Det tänker vi fortsätta med, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande i en kommentar.

Men helt sant är det inte att kommunalskatten i Tyresö förblir oförändrad. En skatteväxling genomförs nämligen mellan kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting avseende utförandet av viss hälso- och sjukvård inom LSS-verksamheten. Detta innebär att invånarna får en höjd primärkommunal skatt och sänkt landstingskatt. Men totalt sett hålls alltså skatten oförändrad.

Av de 63 kommuner i landet som väljer att höja sin skatt är det Vadstena som höjer skattesatsen mest, ökningen är med 1,25 procentenheter och uppgår därmed till 33,50 procent. Österåkers kommun är den kommun som sänker den totala skattesatsen mest. Där sänks den med 0,50 procentenheter och uppgår då till 30,25 procent.

I genomsnitt höjs skatten i landets 290 kommuner och 20 landsting med 0,11%. För kommunerna handlar det om 0,05% och för landstingen uppgår den genomsnittliga höjningen till 0,06%.

LÄS MER: Rödgrön tävlan om skattehöjning i TyresöPublicerat 2015-12-17
Uppdaterat 2016-01-13Inga artiklar hittades
20 besöker oss just nu