Småhuspriser upp i Stockholms län

Trots en orolig bostadsmarknad har priserna på småhus fortsatt att stiga, enligt statistik från SCB.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-01-12

I Stockholms län har priserna på småhus stått still den senaste tremånadersperioden. Jämfört med samma tid förra året har dock priserna ökat med 5 procent. Det är visserligen den minsta ökningen av alla län vars snitt ligger på 9 procent, men ändå ett tecken på att marknaden för småhus är relativt stabil i huvudstadsregionen. I de två andra storstadsregionerna Göteborg och Malmö ökade priserna med 10 respektive 11 procent.

Störst ökning under det senaste året har det varit i Jönköping (+16%), Västerbotten (+16%) och Västmanland (+15%). Inte ett enda län har haft en negativ prisutveckling.Publicerat 2018-01-12
Uppdaterat 2018-01-12Större byggrätter för etapp Tegelbruket på Brevik

Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkände i går granskningsförslaget till ny detaljplan för etapp 11 Tegelbruket på Brevik. Den viktigaste ändringen mot samrådsförslaget är att man släpper fram större byggrätter.

Så har bostadspriserna utvecklats historiskt

Trots en prisnedgång det senaste halvåret har den svenska bostadsmarknaden utvecklats urstarkt de senaste 20 åren - och Tyresö är verkligen inget undantag. Detta visar en kartläggning av Svensk Fastighetsförmedling.

20 besöker oss just nu