Småhuspriser upp i Stockholms län

Trots en orolig bostadsmarknad har priserna på småhus fortsatt att stiga, enligt statistik från SCB.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-01-12

I Stockholms län har priserna på småhus stått still den senaste tremånadersperioden. Jämfört med samma tid förra året har dock priserna ökat med 5 procent. Det är visserligen den minsta ökningen av alla län vars snitt ligger på 9 procent, men ändå ett tecken på att marknaden för småhus är relativt stabil i huvudstadsregionen. I de två andra storstadsregionerna Göteborg och Malmö ökade priserna med 10 respektive 11 procent.

Störst ökning under det senaste året har det varit i Jönköping (+16%), Västerbotten (+16%) och Västmanland (+15%). Inte ett enda län har haft en negativ prisutveckling.Publicerat 2018-01-12
Uppdaterat 2018-01-12Större byggrätter för etapp Tegelbruket på Brevik

Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkände i går granskningsförslaget till ny detaljplan för etapp 11 Tegelbruket på Brevik. Den viktigaste ändringen mot samrådsförslaget är att man släpper fram större byggrätter.

16 besöker oss just nu