25 januari 2021

NYHETER

Snart fritt fram i Tyresån

Tyresö initierar arbete för återskapande av en naturlig vattenregim och återställande av de ursprungliga förutsättningarna för fiskvandring i Tyresån.
Redaktionen
  • Publicerat: 2018-03-13

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-23
<p>Inom ramen för Tyresåns Vattenvårdsförbund arbetar Tyresö tillsammans med några grannkommuner för att förbättra miljön och vattenkvaliteten i Tyresåns sjösystem och med mål att också öka områdets naturvärden. För drygt ett år sedan togs en rapport fram kring hur förutsättningarna för en naturligare vattenregim och ett återställande av de ursprungliga förutsättningarna för fiskvandring i nedre Tyresån skulle kunna gå till. Det är ett arbete som Tyresö nu går vidare med inom kommunens geografiska område.<br /> <br /> – De största och viktigaste åtgärderna som behöver vidtas för att återskapa en naturligare vattenregim och förutsättningar för fiskvandring handlar om att åtgärda utloppet i Kalvfjärden och flytta tillbaka huvudfåran från Uddby Kraftverk till Follbrinkströmmen. Det handlar också om att skapa framkomlighet för fiskvandring genom anpassning och återställning av naturliga förutsättningar vid våra dammar i Nyfors, säger Mats Lindblom (L), Tyresö kommuns representant i Tyresåns Vattenvårdsförbund tillika 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande i en gemensam kommentar och fortsätter;<br /> <br /> – Förutom att naturliga vattenflöden och naturliga vattenregimer är viktiga miljöåtgärder som bidrar till naturliga livsmiljöer för fisk och andra vattenberoende djur gagnar detta även rekreationsaktiviteter som sportfiske, ett populärt inslag i och runt Tyresåns sjösystem.</p>

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information