Snart kan detaljplaner för ytterligare 130 nya bostäder klubbas

Tyresö växer och kommunens mål är att drygt 300 nya bostäder ska byggas per år framtill 2035. På kommunstyrelsen i förra veckan skickades två detaljplaner om drygt 130 nya lägenheter vidare för antagande av kommunfullmäktige.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-10-09

Först ut var byggnationen vid Kryddvägen där det totalt kommer byggas 100-150 bostäder. Etapp 1 utgörs av hyreslägenheter och där är bygget redan igång. Förslaget om etapp två som nu var uppe för beslut innefattar 47 bostäder i radhus- och parhusbebyggelse. Planförslaget möjliggör även en ombyggnation av delar av Kryddvägen och säkerställer gång- och cykelstråket från Farmarstigen ned mot Barnsjön.

Härefter handlade det om den vidare utvecklingen vid Granängsvägen i samband med bygget av Tyresö Bostäders nya kvarter Hasselbacken om 200 hyreslägenheter. Här finns i dag en obebyggd grönsluttning med blandskog som anses lämplig för mindre bebyggelse. Området ligger cirka 500 meter från Tyresö centrum med goda kollektivtrafikförbindelser. Förslaget är att bygga cirka 80 nya lägenheter i tre punkthus på en sammanlänkande sockelvåning som delvis skär in i sluttningen.

– Att förtäta med bostäder på strategiska platser ligger väl i linje med kommunens vision. Det ger fler människor möjlighet att bo och arbeta där de helst vill. Samtidigt bidrar det till att handel och annan service kan leva och utvecklas. Att bygga för ett växande Tyresö är att ta ansvar här och nu, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Detaljplanerna ska nu upp för beslut i kommunfullmäktige.Publicerat 2017-10-09
Uppdaterat 2017-10-26

ILLU: Kryddvägen/BesqabSå har bostadspriserna utvecklats historiskt

Trots en prisnedgång det senaste halvåret har den svenska bostadsmarknaden utvecklats urstarkt de senaste 20 åren - och Tyresö är verkligen inget undantag. Detta visar en kartläggning av Svensk Fastighetsförmedling.

25 besöker oss just nu