Snart kan du få politikerna att ta ställning till dina förslag

Tyresö kommun inför inom kort möjligheten att lämna idéer och förslag på förbättringar - som det sedan får röstas om. Om minst 50 personer stöder förslaget kommer det upp på politikernas bord.

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-11-08

På tisdagskvällens möte i kommunstyrelsen kommer det att fattas beslut om implementering av det så kallade ”Tyresöinitiativet”. En form av medborgarförslag som var och en som bor, jobbar eller studerar i Tyresö kan lägga fram. Förslaget väcks på kommunens hemsida och ligger därefter ute under 90 dagar för andra att tycka till om. Stöds förslaget av minst 50 personer blir det ett beslutsärende för politikerna. Så lyder modellen.

Enligt den ansvariga beredningen som jobbar med demokrati- och medborgarfrågor i Tyresö kommun, Beredningen för medborgardialog och mångfald, är det här tänkt att bli ett sätt för människor att göra sin röst hörd även mellan valen.
Publicerat 2016-11-08
Uppdaterat 2016-11-08Nu ska brotävlingen avgöras

Beslutet om att bygga en bro över Nyforsviken har varit en mycket infekterad politisk strid men går alltjämt vidare planenligt. Just nu hålls en arkitekttävling där du som Tyresöbo kan vara med och rösta fram den finaste skapelsen. Priset till vinnaren? Minst 350.000 kronor.

Här är smockan på alla bilister i Tyresö

Morgon och eftermiddag ringlar sig köerna långa på Tyresös största trafikinfarkt – Tyresövägen. Det tredje körfält som är i full färd att byggas är det många som längtar efter. Men nu kommer ett chockartat besked från den nya politiska ledningen: Du som är bilförare väntar i onödan.

M, C och KD: Stålbad för god ekonomi och återställd skatt

Partierna i Tyresö vill skära i central administration för att stabilisera kommunens ekonomi. Somliga mer än andra. M, C och KD vill kapa kostnaderna så mycket att man också kan finansiera en återställning av skatten. – Det är en fråga om prioriteringar, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).

16 besöker oss just nu