Sommarskola för nyanlända ska främja resultaten och underlätta integrationen

Barn- och utbildningsnämnden väntas nästa vecka besluta om sommarskola för nyanlända i Tyresö.

Av Redaktionen
Publicerat 2017-03-15

Nyanlända elever kommer till Sverige i hög omfattning under den senare delen av grundskoletiden, några så sent som när det bara är några veckor av terminen kvar. Spannet för elevernas bakgrund är allt mellan en god skolbakgrund till att aldrig ha gått i skolan. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i november förra året ett uppdrag från nämndens ordförande om att utreda möjligheter, kostnader och förslag på genomförande inför sommaren 2017. Beslut om genomförande kommer att tas under nämndens sammanträde nästa vecka.

För att eleverna ska kunna lära sig svenska så fort som möjligt kommer eleverna erbjudas sommarskola i sju veckor under sommarlovet. Fokus kommer ligga på svenska som andraspråk och introduktion till det svenska samhället, men ska anpassas efter elevernas behov. Då många nyanlända elever inte kan simma så kommer sommarskolan kombineras med simundervisning.

– Många av våra nyanlända är motiverade att studera och sommarlovsskolan gör att man kan fortsätta att läsa svenska utan avbrott för ett långt sommarlov vilket ger bättre förutsättningar för att nå målen och bli behörig till gymnasiet, säger Anki Svensson (M) skolkommunalråd.Publicerat 2017-03-15
Uppdaterat 2017-03-31

FOTO: Getty ImagesTyresö kommun backar om förstahandskontrakt till nyanlända

Förslaget från Tyresös S-ledda styre om att kunna omvandla nyanländas andrahandskontrakt till förstahandskontrakt möttes av stenhård kritik. Nu dras förslaget tillbaka i sista stund. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) hänvisar till att det blivit en missuppfattning och att intentionen hela tiden har varit tillfälliga korttidskontrakt.

Kommunen kan ge nyanlända förstahandskontrakt

I Tyresö kan nyanlända snart komma att få sina andrahandskontrakt omvandlade till förstahandskontrakt. Förslaget som kommer från det nya S-ledda styret har fått Moderaterna att rasa. ”Alla kommunmedlemmar ska behandlas lika”, skriver de på sin Facebooksida.

Ordningsomdömen i skolan kan vara på G – välkomnas av oppositionsrådet

Skriftliga omdömen i ordning kan snart bli verklighet för Sveriges elever i högstadiet och gymnasiet. I riksdagen finns en majoritet för det borgerliga förslaget som inte oväntat välkomnas av oppositionsrådet i Tyresö Anki Svensson (M). – Det är viktigt att föräldrarna får en indikation på hur deras barn sköter sig i skolan, säger hon i en kommentar till Vi i Tyresö.

Fem av sex Tyresöungdomar väljer bort Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium har det tufft, eller till och med mycket tufft. Elevantalet har mer än halverats sedan glansdagarna och programutbudet fortsätter att minska i takt med det allt lägre söktrycket. En ond spiral som är svår att bryta. Vi i Tyresö har tagit del av en unik kartläggning över skolans kräftgång.

19 besöker oss just nu