Sommarskola för nyanlända ska främja resultaten och underlätta integrationen

Barn- och utbildningsnämnden väntas nästa vecka besluta om sommarskola för nyanlända i Tyresö.

Av Redaktionen
Publicerat 2017-03-15

Nyanlända elever kommer till Sverige i hög omfattning under den senare delen av grundskoletiden, några så sent som när det bara är några veckor av terminen kvar. Spannet för elevernas bakgrund är allt mellan en god skolbakgrund till att aldrig ha gått i skolan. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i november förra året ett uppdrag från nämndens ordförande om att utreda möjligheter, kostnader och förslag på genomförande inför sommaren 2017. Beslut om genomförande kommer att tas under nämndens sammanträde nästa vecka.

För att eleverna ska kunna lära sig svenska så fort som möjligt kommer eleverna erbjudas sommarskola i sju veckor under sommarlovet. Fokus kommer ligga på svenska som andraspråk och introduktion till det svenska samhället, men ska anpassas efter elevernas behov. Då många nyanlända elever inte kan simma så kommer sommarskolan kombineras med simundervisning.

– Många av våra nyanlända är motiverade att studera och sommarlovsskolan gör att man kan fortsätta att läsa svenska utan avbrott för ett långt sommarlov vilket ger bättre förutsättningar för att nå målen och bli behörig till gymnasiet, säger Anki Svensson (M) skolkommunalråd.Publicerat 2017-03-15
Uppdaterat 2017-03-31

FOTO: Getty ImagesM och KD-budget stärker både plånbok och välfärd

I onsdags sa riksdagen ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till statsbudget för 2019. Budgeten bygger på Alliansens reformagenda och innebär omfattande skattesänkningar för alla som jobbar och landets pensionärer. Men också fem välfärdsmiljarder och skarpa satsningar på polisen och försvaret.

Tyresö låter nyanlända bo kvar – M kritiska

Bosättningslagen tillämpas på olika sätt i olika kommuner. I Tyresö förlängs bostadskontrakten efter två år. Fel tycker Moderaterna. – Huvudregeln ska vara tidsbegränsade kontrakt i två år, sedan tar egna ansvaret vid. Det är rimligt, säger tillträdande oppositionsrådet Anki Svensson (M).

32 besöker oss just nu