Specialistmottagning för kvinnlig könsstympning fick Kvinnofridspriset

För andra året i rad delade Operation Kvinnofrid - en samverkansplattform som arbetar mot våld i nära relationer och där länsstyrelsen ingår - ut Kvinnofridspriset. Årets pristagare var Amelmottagningen, en del av Södersjukhusets kvinnosjukvård, som tar emot kvinnor med problem orsakade av könsstympning.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-12-08

Många flickor och kvinnor kommer till Sverige och är könsstympade. En del förs bort och blir könsstympade i andra länder.

Kvinnlig könsstympning är en livsfarlig sedvänja som ger flickor och kvinnor men och skador för livet. Enligt Unicef finns det fler än två miljoner flickor i åldrarna 4-11 år som könsstympas varje år världen över. Den grymma sedvänjan har praktiserats i mer än 2000 år. 2015 uppskattade Socialstyrelsen att det fanns ca 38000 flickor och kvinnor i Sverige som varit utsatta för någon form av könsstympning.

Amelmottagningen finns på Södersjukhuset i Stockholm och är hittills den enda specialistmottagningen för könsstympade kvinnor i Sverige. Inom mottagningen finns stor medicinsk kompetens samt kunskap om traditionen kring könsstympning och dess hälsorisker. Kvinnor med kroppsliga och psykiska problem orsakade av könsstympning kan vända sig till mottagningen.

Motiveringen till att Amelmottagningen i år fick Kvinnofridspriset: Som den första och hittills enda specialiserade mottagning för könstympade kvinnor i Sverige är den här verksamheten unik i sitt slag. Inom mottagningen finns stor medicinsk kompetens samt även kunskap om traditionen och dess hälsorisker, vilket gör att flickor och kvinnor erbjuds ett mycket professionellt bemötande. Personalen inom verksamheten arbetar även aktivt med att utbilda om könsstympningens omfattning och konsekvenser och har därmed bidraget till att höja kunskapsnivån om könsstympning bland olika yrkesgrupper.

Under torsdagen besökte Anki Svensson, moderat kommunalråd i Tyresö och vice ordförande i Moderaternas kvinnoförbund i Stockholms län, mottagningen tillsammans med tre andra moderater; sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött, riksdagsledamoten Maria Stockhaus och riksdagskandidaten Alexandra Anstrell.

– Förtryck och våld i hederns namn finns runt om i hela länet. Vi har många bra insatser för att både hjälpa och förebygga men det behövs framför allt mer kunskap, säger Anki Svensson (M).Publicerat 2017-12-08
Uppdaterat 2017-12-08Inga artiklar hittades
14 besöker oss just nu