Startskott för bygge av 275 nya lägenheter vid Bollmora allé

Tyresö fortsätter att växa med fler nya bostäder. I går gick startskottet för 275 nya lägenheter vid Bollmora allé.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-06-08

”Spadtaget” för Wallenstams projekt Järnet 7, 275 nya lägenheter i såväl hyresrätts som bostadsrättsform, togs i går. Och man gjorde det på ett lite oortodoxt sätt, nämligen med hjälp av en spontmaskin. En maskin som vibrerar sig ner i jorden.

”Hade idag äran att tillsammans med Hans Wallenstam dra igång deras bygge av 275 hyres- och bostadsrätter i #Tyresö Centrum. Vi körde en spontmaskin för att komma igång ordentligt – kul. Ännu ett steg mot att förverkliga vårt löfte om att läka såren från 60-talets planering i Tyresö och byta asfalt och betong i Centrum mot en grönskande och välkomnande stadsmiljö.”, skriver kommunalrådet Fredrik Saweståhl (M) på Facebook.

Tillsammans med utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum på andra sidan Bollmora allé väntas Järnet 7 bidra till en mer levande blandstad med bostäder, arbetsplatser, lokaler och publika stadsrum.

Bebyggelsen delas in i tre delar med ett punkthus i norr och två kvarter i söder. Punkthuset, som står på tomtens norra del, blir ett land­märke och kommer att kunna ses från flera håll.Publicerat 2017-06-08
Uppdaterat 2017-06-08Större byggrätter för etapp Tegelbruket på Brevik

Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkände i går granskningsförslaget till ny detaljplan för etapp 11 Tegelbruket på Brevik. Den viktigaste ändringen mot samrådsförslaget är att man släpper fram större byggrätter.

Så har bostadspriserna utvecklats historiskt

Trots en prisnedgång det senaste halvåret har den svenska bostadsmarknaden utvecklats urstarkt de senaste 20 åren - och Tyresö är verkligen inget undantag. Detta visar en kartläggning av Svensk Fastighetsförmedling.

21 besöker oss just nu