Startskott för bygge av 275 nya lägenheter vid Bollmora allé

Tyresö fortsätter att växa med fler nya bostäder. I går gick startskottet för 275 nya lägenheter vid Bollmora allé.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-06-08

”Spadtaget” för Wallenstams projekt Järnet 7, 275 nya lägenheter i såväl hyresrätts som bostadsrättsform, togs i går. Och man gjorde det på ett lite oortodoxt sätt, nämligen med hjälp av en spontmaskin. En maskin som vibrerar sig ner i jorden.

”Hade idag äran att tillsammans med Hans Wallenstam dra igång deras bygge av 275 hyres- och bostadsrätter i #Tyresö Centrum. Vi körde en spontmaskin för att komma igång ordentligt – kul. Ännu ett steg mot att förverkliga vårt löfte om att läka såren från 60-talets planering i Tyresö och byta asfalt och betong i Centrum mot en grönskande och välkomnande stadsmiljö.”, skriver kommunalrådet Fredrik Saweståhl (M) på Facebook.

Tillsammans med utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum på andra sidan Bollmora allé väntas Järnet 7 bidra till en mer levande blandstad med bostäder, arbetsplatser, lokaler och publika stadsrum.

Bebyggelsen delas in i tre delar med ett punkthus i norr och två kvarter i söder. Punkthuset, som står på tomtens norra del, blir ett land­märke och kommer att kunna ses från flera håll.Publicerat 2017-06-08
Uppdaterat 2017-06-08Större byggrätter för etapp Tegelbruket på Brevik

Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkände i går granskningsförslaget till ny detaljplan för etapp 11 Tegelbruket på Brevik. Den viktigaste ändringen mot samrådsförslaget är att man släpper fram större byggrätter.

22 besöker oss just nu